Царевица за зърно. ФАО 450.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СТЪБЛЕНО И КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Средно високи растения с много здраво стъбло, толерантни на пречупване.
Брой редове в кочан:16-18
Брой зърна в ред:36
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6000-6300
Поливно 7500-8200
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 918
До физиологична зрялост: 1890

Препоръки

Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна България. Препоръчва се отглеждането му в Южна България при поливни условия.

Препоръчва се за отглеждането на хибрида на почви с добро съдържание на органично вещество и добра влагозапасеност, с цел получаване на максимални резултати.

Свалете PDF