Царевица за силаж и зърно. ФАО 550.

Силаж за животни при царевично доминиращо хранене. 1

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Препоръки

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРБЯЛА
  • ВИСОКА НЕТНА ЕНЕРГИЯ ЗА МЛЯКОТО (UFL)
  • ВИСОКА СМИЛАЕМОСТ НА ФИБРИТЕ (D-NDF)
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • STAY GREEN

¹Когато царевичният силаж заема над 50% от дажбата на животните, то логично говорим за „царевично-доминиращо“ хранене. В такива случаи ние, в Лимагрейн, препоръчваме хибриди, чрез които да осигурим както високо съдържание на енергия в силажа, така и достатъчно количество лесно смилаеми за животните фибри.

При изхранване с LG 31.555 LGAN се наблюдава по-бърз прираст и повишение в млеконадоя.

Технически характеристики

Растения:Високи растения с изправени листа. Отлично облистен със здрави стъбла и много добър STAYGREEN ефект.
Брой редове в кочан:16-18
Брой зърна в ред:36
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6600-7200
Поливно 7500-8500
Необходима сума на ефективните температури:До цъфтеж: 1000
До физиологична зрялост: 1700

Препоръки

Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна България. В южна България се препоръчва отглеждане при поливни условия.

LG 31.555 е представител на ново поколение царевица за силаж, където е обърнато особено внимание върху повишаването на добива на биомаса от единица площ. В условия на интензивно отглеждане хибридът показва отлични резултати, като високият добив е комбиниран и с високо качество на продукцията. Може да бъде отглеждан и като царевица за зърно.

Свалете PDF