По правило азотът е много труден за контролиране и наличието на оптимални условия за торене се разглеждат по-скоро като рядкост. В този смисъл азотното торене при рапицата е мероприятие, повлияно от множество фактори и без гаранция за постигане на търсения резултат.

N-flex хибридите рапица дават предимство при оптимизирането на азотното хранене при тази култура и то при условия, възпрепятстващи мероприятията по подхранване или органичаващи достъпността на азот в почвата.

Поколение хибриди с ефективно усвояване на азот

Още през 2020г. Лимагрейн представи в България първия си N-flex рапичен хибрид с ефективно усвояване на азот – LG АМБАСАДОР. Още през следващия сезон N-flex асортиментът беше допълнен от LG АВИРОН.

И двата хибрида са представители на последното поколение генетика с надграден потенциал за добив, в комбинация със защита срещу основни стопански проблеми като Жълта вироза, Синя китка, Разпукване на шушулките, Фома, притежават Бърз старт и много добра Зимоустойчивост. И в допълнение на това, N-flex хибридите притежават свойството да усвояват азота по най-оптималния начин по време на вегетацията.

Така селекцията на Лимагрейн при рапицата дава своя принос за постигане на:

  • Гъвкавост при планиране на мероприятията по подхранване на рапицата
  • Намаляване на отрицателното влияние на неоптимално торене с азот върху добива
  • По-стабилно поведение при дефицит на азот в почвата в сравнение със стандартната генетика при рапицата.
  • По-добро оползотворяване на наличния свободен азот в почвата
  • По-добра стабилност в представянето и конкурентност независимо от нивото на добив

N-Flex рапичните хибриди имат по-стабилно представяне при оптимално и при неоптимално азотно торене/съдържание в сравнение със стандартната генетика при рапицата, независимо от нивата на добив.

рапица-азот-nflex-торене

N-Flex не означава по-ниска торова норма, а по-ефективно усвояване на азот в случай на стрес – т.е. оптимизиране на разходите и подсигуряване на добива!