Limagrain Animal Nutrition (Царевица за силаж)

Поставяме животните в сърцето на нашата селекционна програма.

LGAN е специално направление за производство на силажна царевица, която комбинира високите добиви с качествените зоотехнически показатели, необходими за оптималното изхранване на животните и то според типа на диетата, която се прилага в стопанството – под или над 50% присъствие на царевичен силаж в менюто.

Хибридите, подбирани в хода на селекционния процес при определянето им като LGAN, се подлагат на двугодишни тестове, които включват следните критерии:

  • Добро агрономическо представяне: т.е. висок добив и устойчивост на заболявания
  • Високо енергийно съдържание и смилаемост на фибрите

Не всеки силажен хибрид се класифицира като LGAN.

Но всеки LGAN хибрид притежава качества, гарантиращи висока смилаемост на фибрите, което от своя страна е най-добрият начин за производство на мляко без повишен риск от ацидоза (особено при царевично-доминиращата диета, с >50% царевица в менюто на животните).