Царевица за зърно. ФАО 370.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ
  • STAY GREEN

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Средно високи до високи, добре облистени, със здраво стъбло
Брой редове в кочан:16-18
Брой зърна в ред:38
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6200-6600
Поливно 7500-8200
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 932
До физиологична зрялост: 1751

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия в цяла България..

LG 31.377 се отбелязва като подходящ хибрид, както за зърно, така и за силаж. Морфологията на растенията – високи и добре облистени, както и поради доказано много високите нива на скорбяла, което е особено важно при хранене на животни, в чието меню присъстват основно тревните смески – т.е. при така наречената „тревно доминираща диета“.

Свалете PDF