Царевица за зърно. ФАО 300.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ
  • ДОБЪР STAY GREEN ЕФЕКТ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Високи, добре развити със здраво стъбло и много добре развит корен
Брой редове в кочан:16
Брой зърна в ред:36
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6200-6600
Поливно 7800-8500
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 980
До физиологична зрялост: 1795

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия. Късата вегетация позволява отглеждането му при по-голяма надморска височина. Подходящ за отглеждане и като втора култура в сеитбооборота.

Препоръчват се почви с добро естествено плодородие и осигуряване на добър агрофон.

Свалете PDF