Технология за управление на риска от засушаванe

HYDRANEO е патентована технология и платформа на Лимагрейн, която подпомага производството на царевица, по начин който позволява да се вземат най-правилните решения по отношение на агроклиматичните рискове.

HYDRANEO взима предвид основните особеностите на средата, но и предлага набор от специални хибриди, които притежават висока толерантност на стресови условия и засушаване, както и много ясно изразена способност да поддържат стабилен добив при усложнени климатични условия.