STARCOVER ACTIVE представлява биостимулант с органичен произход и олигомерна структура на мулекулата, като основното му действие се изразява в това да подпомогне растенията да са по-устойчиви на евентуален стрес и в същото време да скъси периода на реактивация на нормалните физиологични процеси след претърпян такъв.

Наличието на няколко специфични активни вещества подпомага способността за адаптация на растенията, както и съдържа хранителни вещества, които са в готова за усвояване форма и не натоварват допълнително растенията с преработка на химичните съединения, за да стартира усвояването на минерали от почвата. Скъсяването на периода на възстановяване след претърпян стрес е ключов фактор за запазване на добива при царевицата т.к. в ранните си фази тя е много уязвима, като в същото време това е основният момент, в който генетично се формира потенциалът за добив.

По-леко понасяне на стреса. По-къс период на възстановяване. По-малко време, в което неблагоприятните фактори да окажат влияние върху културата. По-висок добив!

С наличието на третировка STARCOVER ACTIVE се подобрява и способността за усвояване на хранителни елементи от почвата, заради силното развитие на кореновата система и по-високата всмукателна способност. Растенията са способни да разгърнат по-добре своите естествени защитни реакции.

Биостимулантът съдържа във формулацията си осмопротектори, които гарантират реактивацията на действието му в продължение на няколко месеца.