Царевица за зърно. ФАО 310.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ОТЛИЧНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СТЪБЛЕНО И КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ
  • STAY GREEN ЕФЕКТ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Средно-високи, добре облистени растения със здраво стъбло, добре развит корен и силно изразен STAY GREEN ефект.
Брой редове в кочан:16
Брой зърна в ред:32
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6600-7200
Поливно 7500-8200
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 920
До физиологична зрялост: 1805

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия. Адаптиран към райони с харакерни умерени до силни засушавания. Подходящ за райони с по-голяма надморска височина. Разполага с висока толерантност на болести и много добра толерантност на полягане.

Препоръчват се почви с добро естествено плодородие и осигуряване на добър агрофон. Хибрида разполага с отличен потенциал за добив, както и гарантира реализиране на максималния потенциал на полетата при по-неблагоприятни условия. Отличната продуктивност се дължи на комплекс от качества – високо хектолитрово тегло, изнесен цифтеж, с цел по-добро опрашване, отличен здравен профил.

Свалете PDF