Царевица за зърно. ФАО 350.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

DANUBIA-ЦАРЕВИЦА

Селекционна линия, адаптирана за условията на централна и югоизточна Европа.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ОТЛИЧЕН БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
  • ОТЛИЧНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА И ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ
  • ДОБЪР STAY GREEN ЕФЕКТ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Средно високи растения с напълно изправени листа. Залага кочаните на средна височина.
Брой редове в кочан:16-20
Брой зърна в ред:34
Гъстота на отглеждане:
При ниски нива на добива (до 600кг) – до 6000 р. р. дка
При средни нива на добива (600 – 1000 кг) – 6000-7200 р. р. дка
При високи нива на добива (над 1000 кг) – 7200-8000 р. р. дка
Необходима сума на ефективните температуриДо цъфтеж: 985°C
До физиологична зрялост: 1 860°C

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия. Адаптиран към райони с харакерни умерени до силни засушавания. Подходящ за райони с по-голяма надморска височина. Разполага с висока толерантност на болести и много добра толерантност на полягане.

Препоръчват се почви с добро естествено плодородие и осигуряване на добър агрофон. Хибридът разполага с отличен потенциал за добив, включително на полетата при по-неблагоприятни условия. Като представител на новата генетична линия на Лимагрейн, хибридът има много висока адаптивност в условията на югоизточна Европа и Дунавския регион (Danubia Genetics).

Свалете PDF