за компанията

LG e селекционер и производител на семена и зърнени продкути сред които различни сортове, рапица, пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. LG е търговска марка на Limagrain Europe и е част от независим френски земеделски кооператив Limagrain.

Кои сме ние

Limagrain е комапния специализирана в производството на семена и зърнени продукти. Limagrain разработва иновативни и отговорни решения за подобряване на растителната продукция и зърнените продукти. Нашата мисия е да въвеждаме иновации, за да създаваме растения, които отговарят на очакванията на земеделските производители и на техните нужди по отношение на качеството и производителността. Вслушваме се във фермерите, дистрибуторите, селскостопанския сектор и обществото като цяло. Въз основа на техните нужди и очаквания ние работим, за да търсим и намираме решения, които са полезни за всички.

 

 

 

 

Създадени от фермери за фермери

В LG се фокусираме върху земеделския производител, неговите желания и изисквания, защото копманията ни е създадена от фермери за фермери. Нашите консултантски услуги не се изчерпват с препоръчване на сортове. Ние предлагаме допълнителна информация и съвети, например чрез нашите сезонни брошури. Все по – често внедряваме и дигиталната комуникация, чието съдържание е достъпно по всяко време. Нашата цел е да използваме всички важни комуникационни канали, за да предоставим на земеделските прозиводители добавена стойност чрез компетентни съвети относно сортовете, семената и тяхното отглеждане. Нашето желание е да предоставим професионална подкрепа, съвети и решения през цялата година.

Творци на разнообразие

Като международна група за семена Limagrain предоставя на земеделските производители по целия свят иновативни решения, основани на растителната генетика, които помагат на системите за селскостопанско производство да постигнат по – добри агрономически и екологични резултати. По този начин Limagrain помага на земеделските производители да отговорят на обществените очаквания по отношение на качеството на храните и опазването на планетата. Със своя широк спектър от култури, LG олицетворява богатството и разнообразието на Европейското селско стопанско производство.  Портфолиото на LG включва различни сортове пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед , царевица, фуражни култури и предлага решения, както за изхранването на хората и животните, така и продукти за промишлена преработка.