Царевица за силаж. ФАО 450.

Силаж за животни при царевично доминиращо хранене. 1

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Препоръки

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРБЯЛА (НАД 30%)
  • ВИСОКА НЕТНА ЕНЕРГИЯ ЗА МЛЯКОТО (UFL)
  • ВИСОКА СМИЛАЕМОСТ НА ФИБРИТЕ (D-NDF)
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • STAY GREEN

¹Когато царевичният силаж заема над 50% от дажбата на животните, то логично говорим за „царевично-доминиращо“ хранене. В такива случаи ние, в Лимагрейн, препоръчваме хибриди, чрез които да осигурим както високо съдържание на енергия в силажа, така и достатъчно количество лесно смилаеми за животните фибри.

При изхранване с LG 31.479 LGAN се наблюдава по-бърз прираст и повишение в млеконадоя.

Технически характеристики

Растения:Високи, с отлична облистеност и много добър обем
Брой редове в кочан:16
Брой зърна в ред:35
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6200-6800
Поливно 7500-8500
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 940
До физиологична зрялост: 1859

Препоръки

Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна България. В южна България се препоръчва отглеждане при поливни условия.

LG 31.479 LGAN  е специална селекция на Лимагрейн, която поради изключително добрите нива на смилаемост на фибрите, се препоръчва, когато царевицата присъства в менюто на животни при нива над 50% спрямо останалите смески (тревни).

Свалете PDF