промоции

Възползвайте се от текущите оферти

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG ЦАРЕВИЦА 2024
ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG ЦАРЕВИЦА 2024 ">

Хибриди царевица с надграден добивен потенциал, толерантност на засушаване (HYDRANEO) и новата генерация DANUBIA (селекция, адаптирана за условията на дунавския регион).

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG СЛЪНЧОГЛЕД 2024
ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG СЛЪНЧОГЛЕД 2024 ">

Специални предложения LG хибриди слънчоглед за сеитбена кампания 2024г! Иновации във всички технологии, надграден добивен потенциал и здравен профил.

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG РАПИЦА 2023
ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG РАПИЦА 2023 ">

Представяне на ново поколение рапица, с надграден добивен потенциал и генетическа устойчивост жълта вироза и синя китка.

ЗАПАЗИ ОНЛАЙН: БАЗОВИ СЕМЕНА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК
ЗАПАЗИ ОНЛАЙН: БАЗОВИ СЕМЕНА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК ">

Представяне на ново поколение рапица, с надграден добивен потенциал и генетическа устойчивост жълта вироза и синя китка.