промоции

Възползвайте се от текущите оферти

ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG РАПИЦА 2024
ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG РАПИЦА 2024 ">

Представяне на ново поколение рапица, с надграден добивен потенциал и генетическа устойчивост жълта вироза и синя китка.

ЗАПАЗИ ОНЛАЙН: БАЗОВИ СЕМЕНА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК
ЗАПАЗИ ОНЛАЙН: БАЗОВИ СЕМЕНА ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК ">

Представяне на ново поколение рапица, с надграден добивен потенциал и генетическа устойчивост жълта вироза и синя китка.