Царевица за силаж. ФАО 640.

Силаж за животни при царевично доминиращо хранене. 1

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Препоръки

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРБЯЛА (НАД 30%)
  • ВИСОКА НЕТНА ЕНЕРГИЯ ЗА МЛЯКОТО (UFL)
  • ВИСОКА СМИЛАЕМОСТ НА ФИБРИТЕ (D-NDF)
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • STAY GREEN

¹Когато царевичният силаж заема над 50% от дажбата на животните, то логично говорим за „царевично-доминиращо“ хранене. В такива случаи ние, в Лимагрейн, препоръчваме хибриди, чрез които да осигурим както високо съдържание на енергия в силажа, така и достатъчно количество лесно смилаеми за животните фибри.

При изхранване с LG 31.642 LGAN се наблюдава по-бърз прираст и повишение в млеконадоя.

Технически характеристики

Растения:Впечатляващи, много високи и обемни растения, отлично облистени с широки листа.
Брой редове в кочан:16-18
Брой зърна в ред:38
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6600-7200
Поливно 7500-8500

Препоръки

Препоръчва се отглеждането му при поливни условия в цялата страна. В северна България може да се отглежда при неполивни условия.

LG 31.642 LGAN е специална селекция на Лимагрейн, която поради изключително добрите нива на смилаемост на фибрите, се препоръчва, когато царевицата присъства в менюто на животни при нива над 50% спрямо останалите смески (тревни).

Свалете PDF