Царевица за силаж. ФАО 700.

Силаж за производтво на биогаз.1

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Препоръки

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СКОРБЯЛА (НАД 30%)
  • ВИСОКА НЕТНА ЕНЕРГИЯ ЗА МЛЯКО (UFL)
  • ВИСОКА СМИЛАЕМОСТ НА ФИБРИТЕ (D-NDF)
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • STAY GREEN

¹Лимагрейн обозначава хибридите подходящи за производство на биогаз с логото HGP (high gas potential). Това гарантира, че хибридът избран да бъде използван в биогаз инсталацията е с подходяща клетъчна структура, а именно притежава ниски нива на лигнин и целулоза, което спомага ферментацията и води до по-рентабилно и лесно производство.

В същото време, високата хранителна стойност на LG 30.709 го класира като отличен за силажиране хибрид.

Технически характеристики

Растения:Много високи, с големи и широки листа и отличен обем
Брой редове в кочан:18
Брой зърна в ред:40
Гъстота на отглеждане:Неполивно 5500-5800
Поливно 7200-7800
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 1095
До физиологична зрялост: 2002

Препоръки

Препоръчва се отглеждането му при поливни условия в цялата страна. В северна България може да се отглежда при неполивни условия.


Свалете PDF