публикации

Лимагрейн се стреми непрекъснато да споделя актуална информация по отношение на основните зърнени и маслодайни култури, които предлага на българския пазар. Запознайте се с резултатите от ежегодните мониторинги при рапицата по отношение на жълта вироза и синя китка, обследване на посевите с пшеница и ечемик, наблюдения върху пролетните култури и особено при слънчогледа (синя китка, разпространение на мана) и разбира се съвети за животновъдите и производителите на силажна царевица. Споделяме с вас актуални тенденции и технологии, добри практики в отглеждането на земеделските култури.

БЪРЗ СТАРТ ПРИ РАПИЦАТА: част 2 Експертиза

БЪРЗ СТАРТ ПРИ РАПИЦАТА: част 2

Бързият първоначален старт на рапицата през есента е ключово предимство на добрата генетика, което в допълнение с добивния потенциал, здравния профил и по-ефективното усвояване на азота, са предпоставка за оптимизиране и на разходите на стопанството.

юни 7, 2023
БЪРЗ СТАРТ ПРИ РАПИЦАТА: част 1 Експертиза

БЪРЗ СТАРТ ПРИ РАПИЦАТА: част 1

Бързият първоначален старт на рапицата през есента е ключово предимство на добрата генетика. Разглеждаме основните цели от гл. т. развитие на културата и предимствата при натрупване на биомаса преди зимата.

юни 6, 2023