публикации

Лимагрейн се стреми непрекъснато да споделя актуална информация по отношение на основните зърнени и маслодайни култури, които предлага на българския пазар. Запознайте се с резултатите от ежегодните мониторинги при рапицата по отношение на жълта вироза и синя китка, обследване на посевите с пшеница и ечемик, наблюдения върху пролетните култури и особено при слънчогледа (синя китка, разпространение на мана) и разбира се съвети за животновъдите и производителите на силажна царевица. Споделяме с вас актуални тенденции и технологии, добри практики в отглеждането на земеделските култури.