SUNEO е иновативно решение, съчетаващо LG хибриди слънчоглед и технологиите Clearfield и Clearfield Plus, за двойна защита срещу паразита Синя китка.

Технолгията SUNEO повишава рентабилността при отглеждането на слънчоглед благодарение на стриктния контрол на Синя китка в дългосрочен план.