Открит ден в с.Безводица, обл. Добрич

В с. Безводица, обл. Добрич, се проведе открит полски ден с домакин ЗКПУ КЛАС 2002.

БЪДЕЩЕТО ПРИНАДЛЕЖИ НА N-FLEX РАПИЦАТА

Малко над 13% от площите с конвенционална рапица в страната са засети в област Разград, а малко над 9% – в област Добрич¹. Очаквано и присъстващите на събитието от тези райони проявиха най-сериозен интерес към това, което имаше да сподели с тях Димитър Бързаков, продуктов мениджър рапица и слънчоглед в Лимагрейн. „Колеги, ненапразно съм се спрял първо пред табелата с хибрида LG АМБАСАДОР. Това е най-продаваният хибрид изобщо в цяла Европа за последните 2 стопански години, а в България тази година е най-предпочитан конвенционален такъв. Причината е проста. Всички вие познавате LG АРХИТЕКТ, който преди LG АМБАСАДОР всъщност държеше първото място по засети площи на континента цели 3 последователни години. Е, колеги, LG АМБАСАДОР надгради всичко, което имаме при LG АРХИТЕКТ като здравен профил (генетическа устойчивост на Жълта вироза, Фома, Разпукване на шушулките, толерантност на Синя китка, Бърз старт през есента), но тук вече говорим и за едно изключително важно ново качество – по-ефективно усвояване на азота. Наричаме този тип генетика N-FLEX и в контекста на текущата пазарна ситуация вярваме, че бъдещето принадлежи именно на този тип хибриди, най-вече защото в условия на азотен стрес те усвояват подадените количества активно вещество по възможно най-оптималния начин. А това за вас означава повече сигурност на вложенията, тъй като всички сме наясно, че азотният стрес може да бъде предизвикан не само от фактори на околната среда и климата.“

На опитното поле на ЗКПУ КЛАС 2002 беше представен още един хибрид от N-FLEX поколението – LG АВИРОН. Основната разлика между него и LG АМБАСАДОР е в развитието през вегетацията – ако при последния бързият старт през есента е наистина отличен, то при LG АВИРОН тази характеристика е изведена на още по-високо ниво.

През 2024 г. Лимагрейн ще допълни портфолиото си с още няколко N-FLEX хибрида рапица, които също бяха представени на събитието. Това е първата им година извън официалната мрежа от предварителни изпитвания и засега представянето им, въпреки сложната климатична обстановка за културата изобщо през сезона, е просто отлично. Явно предстои трудното решение – когато разполагаш с генетика на изключително високо ниво, какво да НЕ предложиш.

И нека отново напомним, че N-FLEX хибридите са резултат от дългогодишни усилия на селекционерите на Лимагрейн, които успяват да надградят добре познатите вече и изключително стабилни и високодобивни хибриди като LG АРХИТЕКТ, LG АБСОЛЮТ, LG АРТЕМИС.

НОВА РАННА ПШЕНИЦА ОТ ЛИМАГРЕЙН

„И така, колеги, тъй като се намираме в Житницата на България, преминаваме към това, което вероятно всички вече сте чули, разбрали“, продължава Димитър Бързаков. „От сеитбена кампания 2022 г. ние вече разполагаме с още едно предложение при ранните пшеници – LG АСТЕРИОН. Тази годинавече вярваме, че ще успеем да откликнем напълно на интереса, който тя предизвика през 2022 г. Няколко думи за този сорт. Както вече споменах, LG АСТЕРИОН е ранна безосилеста пшеница (около 2 дни след АВЕНЮ, което всички познавате). Отличава се с много добър фитосанитарен статус (много добра толерантност на кафява ръжда), както и е много добре подготвен за умерени до силни засушавания. Има характерна морфология – ясно изразена правоъгълна форма на класа дори и във върха, което е предпоставка за повече на брой едри, уеднаквени зърна от единица площ. LG АСТЕРИОН e интересен и със своята вегетация. Той цъфти с няколко дни по-късно от АВЕНЮ, но след цъфтежа, в периода на наливане и узряване на зърното LG АСТЕРИОН успява да навакса много бързо и така двата сорта се оказват изключително близко по отношение на финала на вегетацията.“

В допълнение, Лимагрейн вече може да предложи пълен набор от пшеници, във всички възможни групи по ранозрелост – от доказаното и без нужда от представяне АВЕНЮ, през новия сорт LG АСТЕРИОН, през АНАПУРНА и LG АПИЛКО, чак до LG АБСАЛОН. Последният сорт влезе във фокуса на вниманието през последните 2 сезона в България най-вече заради изключителния си здравен профил и хлебопекарни качества. Сортът е посочен от Френската мелничарска асоциация като подходящ и за БИО земеделие.

Скоро жънем. Всички добиви, които ще отчетем и този сезон, ще бъдат обявени на www.lgseeds.bg без преизчисляване на влагата. Успех!

¹Източник: Kynetec, Панел Рапица, МЗХ