10 ГОДИНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА АЗОТНОТО ХРАНЕНЕ ПРИ РАПИЦАТА

Фокусирани върху реализирането на пълния потенциал на рапицата, отчитайки проблемите пред културата и нуждите на земеделските производители от повече сигурност и стабилност, днес Лимагрейн има повече от 10 години научно-изследователски опит и селекционен процес насочени в областта на азотното хранене при рапицата. Мащабната мрежа от торови опити, с фокус мониторинг на линии и хибриди по отношение на ефективността на усвояване на азота и поведение в условия на недостиг на азот, се разраства, като обхваща всички селекционни програми на компанията на Европейския континент.

Благодарение на прогреса в научно изследователския и селекционен процес, в контекста на настоящата пазарна среда рапицата е културата, която обосновано можем да счетем като достатъчно подготвена да отговори на съществуващите рискове по отношение на усвояването на азота и да оправдае в голяма степен направените вложения.

ТОРОВИ ОПИТИ В БЪЛГАРИЯ: ЖЪТВА 2022 Г.

Категорично предимство за N-FLEX генетиката в условия на провокиран азотен дефицит, независимо от нивата на добив.

Изведени опити през последните два сезона потвърдиха в реални условия качествата на N-FLEX хибридите – стабилно поведение, ефективност в условия на ограничено количество достъпен азот в почвата, опазване и реализиране на потенциала в по-висока степен.

ОПИТ 1

LG АМБАСАДОР vs. хибрид контрола

с. Деветак, обл. Бургас

опит-село-деветак-оптимално-количество-азот-nflex-рапица
Приложено количество азот в акт. вещ.: През есента: 3 кг/дка предсеитбено. През пролетта: при оптимално торене – 17 кг/ дка; при неоптимално торене – 13 кг/дка

ОПИТ 2

LG АМБАСАДОР vs. хибрид контрола

с. Богданово, обл. Сливен

опит-село-богданово-оптимално-количество-азот-nflex-рапица
Приложено количество азот в акт. вещ.: През есента: 4 кг/дка предсеитбено. През пролетта: при оптимално торене – 15 кг/ дка; при неоптимално торене – 12 кг/дка.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТОРОВИ ОПИТИ В ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 2017-2022 Г.

През последните 6 години в мрежата от опити на Европейския континент, LG Авирон и LG Амбасадор постигат високи и стабилни резултати и поддържат впечатляващо предимство в добива, както при оптимално азотно хранене, така и при умерен и силен азотен стрес.

LG Авирон и LG Амбасадор показват недостигната до момента стабилност в представянето и обещават повече сигурност в производството и по-добра обезпеченост на вложенията.

торов-опит-амбасадор-рапица-усвояване-азот
торов-опит-авирон-рапица-усвояване-азот

N-FLEX хибридите са правилният избор за постигане на:

  • По-добра производителност на азотното торене при рапицата
  • Реализиране на по-добри резултати на жътва
  • По-висока възвръщаемост на направените вложения
  • По-устойчиво производство на рапица

Лимагрейн предлага на земеделските производители възможност да оптимизират азотното торене, но също така и да повишат ефективността на азотно хранене, на база избор на хибрид за отглеждане и обосновано решение за необходимата торова норма за приложение. Изборът на N-FLEX хибрид ви осигурява повече гъвкавост при планиране на мероприятията, ефективно поведение при установен дефицит на азот, оптимизиране на торовата норма, подобряване на азотното хранене и поддържане на високи и стабилни добиви на жътва.

Напълно подготвени с комплекс от специални качества и важни агрономически характеристики, N FLEX хибридите LG Авирон и LG Амбасадор могат да подсигурят възвръщаемостта на направените в производството вложения, благодарение на:

  • Намаляване на отрицателното въздействие на неоптималното торене с азот
  • По-добро оползотворява- не на наличния свободен азот и по-ефективното му използване от растението до края на вегетацията
  • По-стабилно и по-добро представяне при неоптимално азотно хранене
  • Гъвкавост при планиране на мероприятията по подхранване на рапицата
  • Оптимизиране на торовата норма

СЕЛЕКЦИОННИ РЕШЕНИЯ

Лимагрейн развива иновативна селекция хибриди рапица с по-ефективно усвояване на азота. Вече добре познати в България, N-FLEX хибридите LG Амбасадор и LG Авирон носят със себе си качествата на генетика от последно поколение, имайки способността да оптимизират усвояването на наличния азот в почвата по време на цялата вегетация – от фенофаза 4-6 лист до узряване, като намаляват негативните последствия от съществуващите директиви за ограничения при азотното торене и почвено-климатичните условия, които биха повлияли количеството на достъпен азот в почвата.

N-FLEX хибридите постигат по-висока ефективност в усвояването на наличния азот и преизползването му в растението, проявяват пластичност и понасят по-добре спонтанния недостиг на азот в почвата, като показват повече толерантност на понижаване на добива и запазват по-добри нива на добив, в сравнение със стандартната генетика при рапицата.