Ново поколение ранна пшеница от селекцията на Лимагрейн

Предимства

 • ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БАЛАНСИРАН ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОСНОВНИ ЛИСТНИ БОЛЕСТИ ПО ПШЕНИЦАТА:
  • Септориоза
  • Кафява  ръжда
 • УСТОЙЧИВ КЪМ НАПАДЕНИЕ ОТ ОРАНЖЕВО ЖИТНО КОМАРЧЕ (SITODIPLOSIS MOSELLANA). ГАРАНТИРА ПО-ПЪЛНОЦЕННОТО НАЛИВАНЕ НА ЗЪРНОТО И ЗАПАЗВАНЕ НА НЕГОВОТО КАЧЕСТВО.
 • ПОДХОДЯЩ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ
 • ОТЛИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛАСА
 • ОПОЛЗОТВОРЯВА ДОБРЕ РАЗЛИЧНИ ПОЧВЕНИ ТИПОВЕ
 • НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПШЕНИЦА, СЪС СТАБИЛНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ШИРОК ДИАПАЗОН ОТ АГРОКЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
 • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА И ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО

Основни характеристики:

Узряване:Ранно
Тип на класа:Безосилест
Височина:70-80 см
Маса на 1000 семена:Много висока
Група по качество:Средна с повишена сила
Братене:Висока продуктивна братимост

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране – понася добре силни засушавания в края на вегетацията.
Препоръки за засяване:Изисква сеитба в нормални агротехнически срокове, с цел добро есенно братене. Интензивен сорт – препоръчва се добро хранене на растенията и коректна растителна защита
Сеитбена норма:550 к.с. на кв.метър
Свалете PDF