Първият LG хибрид от ново поколение
с по-ефективно усвояване на азот

Предимства

 • ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ПЪЛНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ:
  • Жълта вироза (TuYV)
  • Фома
  • Разпукване на шушулките
 • ПЪРВИЯТ N-FLEX ХИБРИД НА ЛИМАГРЕЙН С ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТ
 • ДОКАЗАНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СИНЯ КИТКА¹
 • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
 • МНОГО ДОБРА ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ
 • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ

¹Официален опит за развитие, проведен от Limagrain Europe съвместно АУ Пловдив (под ръководството на проф. Т. Тонев) и ЮРОФИНС България. Мониторингът обхваща периода 2018-2023г.

Препоръки за отглеждане

Препоръчителна сеитбена норма:45 – 50 к.с./ кв.м.
Оптимална гъстота на посева:35 растения/ кв.м.
РайониранеЗа широко райониране

Допълнителна информация

LG АМБАСАДОР е първият N-Flex хибрид на Лимагрейн, резултат от последните постижения на селекцията на компанията. Доказа качествата си, както в система от опити за развитие при оптимално хранене и различни нива на азотен стрес, така и при производствени опити в България.

LG АМБАСАДОР притежава важно генетическо предимство на полета с натиск от векторите на вируса на Жълта вироза. Единствено генетическата устойчивост срещу патогена осигурява пълна защита за посевите през целия период на вегетация.

Вграденият ген за неразпукливост на шушулките, дава допълнителна сигурност при неблагоприятни метеорологични условия, както и удължава периода на прибиране на реколтата със 7-10 дни.

Отличния първоначален старт на LG АМБАСАДОР, много добрата зимоустойчивост и много добрата толеранстност на полягане са важни предимства за залагане и реализиране на потенциала за добив.

Толерантността на Синя китка е доказана чрез извеждане на ежегоден мониторинг в партньорство с Аграрен университет Пловдив и опитните станции на ЮРОФИНС в България.

Степен-на-нападение-на-Синя-киткa

N-FLEX хибридът е поколение генетика, което дава повече сигурност за установяването на посева при ограничено количество азот в почвата (пр. при стресови условия) и нисък GAI коефициент2.

2GAI (Green Area Index) – Индекс на зелената индекс маса. Съществуват различни дигитални решения и апликации, които помагат за измерването на този индекс. Счита се, че растенията, които излзизат от зимния период и имат GAI между 2 и 3, са постигнали оптимална гъстота на посева и имат възможно най-добрия старт на сезона, както и последващо развитие до жътва.

Свалете PDF