Първият LG хибрид от ново поколение
с по-ефективно усвояване на азот

Предимства

 • ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ПЪЛНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ:
  • Жълта вироза (TuYV)
  • Фома
  • Разпукване на шушулките
 • ПЪРВИЯТ N-FLEX ХИБРИД НА ЛИМАГРЕЙН С ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТ
 • ДОКАЗАНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СИНЯ КИТКА¹
 • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
 • МНОГО ДОБРА ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ
 • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ

¹Официален опит за развитие, проведен от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив, под ръководството на проф. Т. Тонев. Мониторингът обхваща периода 2018-2021г.

Препоръки

Препоръчителна сеитбена норма:45 – 50 к.с./ кв.м.
Оптимална гъстота на посева:35 растения/ кв.м.
РайониранеЗа широко райониране

Допълнителна информация

LG АМБАСАДОР е първият N-Flex хибрид на Лимагрейн, резултат от последните постижения на селекцията на компанията. LG АМБАСАДОР доказа качествата си, както в система от опити за развитие при оптимално хранене и различни нива на азотен стрес, така и при производствени опити в България.

LG АМБАСАДОР притежава важно генетическо предимство на полета с натиск от векторите на вируса на Жълта вироза. Единствено генетическата устойчивост срещу патогена осигурява пълна защита за посевите през целия период на вегетация.

Вграденият ген за неразпукливост на шушулките, дава допълнителна сигурност при неблагоприятни метеорологични условия, както и удължава периода на прибиране на реколтата със 7-10 дни.

Отличния първоначален старт на LG АМБАСАДОР, много добрата зимоустойчивост и много добрата толеранстност на полягане са важни предимства за залагне и реализиране на потенциала за добив.

Толерантността на Синя китка е доказана чрез извеждане на ежегоден мониторинг (2018 г. – 2022 г.) в партньорствоо с Аграрен университет Пловдив и опитните станции на ЮРОФИНС в България.

Свалете PDF