част 1

УСПЕШНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ПОСЕВА

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПОВЕЧЕ СИГУРНОСТ И ДОБРА РЕКОЛТА

Добивът при рапицата до голяма степен се обуславя от фенофазата на развитие и състоянието на растенията в началото на зимата.

Затова и земеделските производители трябва да се стремят така да адаптират своите агротехнически практики, че да осигурят възможно най-добри условия за бързо и дружно поникване на семената, успешно гарниране на посева и постигане на оптимална гъстота, която позволява на хибридите да постигнат пълния си генетичен потенциал за добив.

ДИНАМИКАТА НА РАСТЕЖ НА РАПИЦАТА ПРЕЗ ЕСЕНТА

е практически приложна част от методология, в която Лимагрейн инвестира много време и ресурси. Разработването на този похват ни помага да разберем генетичните и физиологични основи зад навиците на растеж на хибридите през есента.

Днес добрата динамика на растеж на рапицата през есенно-зимния период добавя допълнителна стойност на нашите хибриди, давайки редица предимства при управлението на риска при отглеждане на културата, в контекста на ограничен набор от химични средства за борба, продължителна суша през есента, късно поникване, развитие на плевели, нападение от вредители. Какви са ползите от отличния старт и интензивно развитие на LG хибридите.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ

които трябва да бъдат постигнати през есенната вегетация са от изключителна важност за крайния успех при отглеждането на рапица.

 • Бързо достигане на фенофаза 4 същински листа
 • Достигане на 800 г/м² биомаса през есенния период
 • Натрупване на поне 1,5 кг/м² биомаса в началото на зимата

Преди настъпване на зимата в идеалния случай рапицата трябва да е достигнала следните параметри в развитието си, за да презимува успешно:

 • поне 8 листа (фенофаза розетка)
 • най-малко 8 мм диаметър на кореновата шийка
 • дължина на централния корен поне 15 см

Отличен първоначален старт

 • по-бързо преминаване през началните чувствителни фенофази и придобиване на толерантност към възрастните на листни бълхи и хоботници
 • по-бързо преминаване през началните чувствителни фенофази и придобиване на толерантност към възрастните на листни бълхи и хоботници
 • по-голям шанс за достигане на оптимална фенофаза за презимуване при отклонения в сроковете на сеитба или при късно поникване
рапица-бърз-старт

Формиране и натрупване на биомаса преди зимата

 • бързо и ефективно затваряне на междуредията, особено важно при широкоредово отглеждане на рапицата
 • уплътняване на посева и ефективно използване на светлина, опазване на влагата
 • по-пълно усвояване на наличния азот в почвата и заключването му във вегетативна маса
 • ограничаване на развитието на плевелите и повишаване на конкурентността на рапичните посеви
 • по-добре подготвени посеви за да устоят на условията през зимата и дружно и своевременно възстановяване на вегетацията напролет
ИЗБОРЪТ НА ПРАВИЛНИТЕ ХИБРИДИ Е РЕШАВАЩ,

когато агроклиматичните условия, санитарното състояние на полетата и различните агрономически практики ежегодно повлияват растежа и развитието на рапицата, a приоритет е постигането на здрави и добре гарнирани посеви, толерантни на биотичен и абиотичен стрес. Логично първоначалният старт се превръща във все по – важна агрономическа характеристика за ограничаване на щетите, които могат да бъдат нанесени върху рапичното производство в самото начало на вегетация на културата.

Лимагрейн развива портфолиото си, като следва нуждите на земеделците продиктувани от предизвикателствата на средата. Затова сме подбрали хибриди рапица, представители на висок клас селекция, открояващи се с отличен първоначален старт и енергично развитие през есенната вегетация.

Конвенционални хибриди:

Конвенционални хибриди:

Може да прочетете втората част на „Бърз старт на рапица“, в която ще разгледаме как да оптимизираме разходите за азотно торене през пролетта ТУК.