Новият LG хибрид от ново поколение
с по-ефективно усвояване на азот

Предимства

 • ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ПЪЛНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ:
  • Жълта вироза (TuYV)
  • Фома
  • Разпукване на шушулките
 • ВИСОКОДОБИВЕН N-FLEX ХИБРИД OT ЛИМАГРЕЙН С ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТ
 • ДОКАЗАНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СИНЯ КИТКА¹
 • ДОКАЗАНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА РАПИЧНА СТЪБЛЕНА БЪЛХА2
 • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
 • МНОГО ДОБРА ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ
 • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ

¹Официален опит за развитие, проведен от Limagrain Europe съвместно АУ Пловдив (под ръководството на проф. Т. Тонев) и ЮРОФИНС България. Мониторингът обхваща периода 2018-2023г.

2Официален доклад на институт Terres Inovia, France.

Препоръки

Препоръчителна сеитбена норма:45 – 50 к.с./ кв.м.
Оптимална гъстота на посева:35 растения/ кв.м.
РайониранеЗа широко райониране

Допълнителна информация

LG АВИРОН е ново поколение генетика с ефективно усвояване на азот – N-Flex Рапица.

LG АВИРОН е представител на новата селекция рапични хибриди на Лимагрейн, които надграждат стандартни характеристики като генетическа устойчивост на Жълта вироза (TuYV), Фома (RLM7) и Разпукване на шушулките, с все по-стопански значими такива, като ефективното усвояване на азот (N-Flex генетика).

LG AВИРОН позволява гъвкавост в сроковете на сеитба, благодарение на бързия си първоначален старт (Старт + хибрид) и липсата на склонност към прерастване през есента.

LG AВИРОН е правилният избор, когато почвено-климатичните условия налагат по-късна сеитба. Притежава категорично предимство при достигане на оптимална фенофаза в случай на късно поникване на културатa.

Степен-на-нападение-на-Синя-киткa
Свалете PDF