Открита за първи път в САЩ през 1920г., днес маната по слънчогледа присъства във всички производствени райони по света, където традиционно се отглежда тази култура. Вредността на патогена е пропорциионална на процента растения, засегнати при ранната атака от системната форма на болестта, като може да доведе до значителни загуби на добив, достигащи до 100%. Генетическа защита на мана е от изключително важно значение за правилното развитие на кутурата и достигането на нейният потенциал.

С висок потенциал за генотипна изменчивост в своите популации, еволюцията на маната е довела до установяванена сложен комплекс от раси и докладвана резистентност към някои масово използвани активни вещества за обеззаразяване на семената и гени за устойчивост,използвани в селекцията при слънчогледа. Най – добра генетическа защита на мана се постига с ежегодни мониторинги.

ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ И АДАПТАЦИЯ НА СЕЛЕКЦИЯТА

Нуждата от постоянна адаптация на генетиката при слънчогледа към изменящия се расов състав на маната, изисква инепрекъсната, продължаваща и до днес селекция на устойчивост към патогена.


Фокусирана в бъдещето, Лимагрейн инвестира значителни ресурси, за да предложи набор от хибриди, които в най-висока степен да отговарят на нуждите на пазара.


През сезон 2022-2023г. с увереност можем да надградим постигнатото с LG 50.479 SX, който успя да демонстрира не само изключителен добивен потенциал, но и най-висока степен на защита срещу мана и то вкл. срещу една от последните агресивни раси, установени в България – 777.
В резултат на внимателен подбор, този сезон вече можем да добавим още хибриди, представители на новата селекция, с най-висока степен на защита срещу мана.

Какво всъщност включва процесът на селекция, преди да бъде поставена пиктограмата, която означава най-висока защита срещу последно установените раси на патогена?

 • Постоянен мониторинг и познания за еволюцията на маната
 • Изследване на нови източници на устойчивост и интрогресия в елитен генетичен материал
 • Ускорено създаване на нови линии и хибриди чрез геномна селекция
 • Тестване в лаборатории и при естествен инфекциозен фон

Целта на целия този процес е да се предлагат сигурни и надеждни високодобивни хибриди, които да изразят пълния си потенциал във всяка агрономическа ситуация.

ГЕНЕТИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ Е НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО И УСТОЙЧИВО РЕШЕНИЕ ЗАКОНТРОЛ НА МАНАТА ПО СЛЪНЧОГЛЕДА


Предимствата на подобна генетика са:

 • Устойчиво и ефикасно решение за защита на потенциала на културата
 • Нови гени за устойчивост в комбинация
 • Постигане на защита за продължителен период
 • Ограничаване на инокулума в почвата и в сеитбообръщението
 • Подсигурява гъстотата на посевите
 • Устойчиво и рентабилно слънчогледопроизводство

Новите гени за устойчивост предлагат защита на посевите срещу известните и масово разпространените до момента раси в страната, включително нови раси в България установени след 2019, посочени за особено вирулентни**.

КАРТА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСЛЕДНО УСТАНОВЕНИТЕ РАСИ МАНА КЪМ 2021Г. В БЪЛГАРИЯ

карта-с-разпространение-на-брашнеста-мана-генетическа-защита мана


Масовото производство на слънчогледа през последните години води до разпространение на нови раси мана в страната, като патогена постоянно мутира и се появява във все по-устойчиви раси.

брашнеста-мана-генетическа-защита мана

НАЙ-ВИСОК КЛАС ГЕНЕТИЧЕСКА ЗАЩИТА НА МАНА ПРИ ХИБРИДИТЕ ОТ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ* ОЗНАЧАВА:

• Ефективност срещу първична и вторична зараза
• Ефективност независимо от климатичните условия
• Ефективен контрол над познатите раси мана на територията на страната, включително нови раси на патогена установени след 2019.

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ХИБРИДИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ПРЕДИМСТВО НА КАЧЕСТВЕНО НОВА ПОЛИГЕННА УСТОЙЧИВОСТ НА МАНА ВЪВ ВСИЧКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ОПТИМИЗИРАНИ ЗА ЕКСПРЕС™ ХЕРБИЦИД
LG 50.479 SX


КЛИЪРФИЙЛД/КЛИЪРФИЙЛД ПЛЮС ХИБРИДИ
LG 50.550 CLP
LG 50.455 CLP
LG 58.390 CL
LG 58.630 CL


КОНВЕНЦИОНАЛНИ ХИБРИДИ
LG 54.78
LG 50.510
LG 50.475 HOV

 • Устойчивостта на мана се отнася за раси, известни по време на квалификацията на хибрида.
 • Резултати от официално изпитване към ИАСАС 2020г.