Открита за първи път в САЩ през 1920г., днес маната по слънчогледа присъства във всички производствени райони по света, където традиционно се отглежда тази култура.

Вредността на патогена е пропорциионална на процента растения, засегнати при ранната атака от системната форма на болестта, като може да доведе до значителни загуби на добив, достигащи до 100%.

С висок потенциал за генотипна изменчивост в своитепопулации, еволюцията на маната е довела до установяванена сложен комплекс от раси и докладвана резистентност къмнякои масово използвани активни вещества заобеззаразяване на семената и гени за устойчивост,използвани в селекцията при слънчогледа.

ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ И АДАПТАЦИЯ НА СЕЛЕКЦИЯТА

Нуждата от постоянна адаптация на генетиката при слънчогледакъм изменящия се расов състав на маната, изисква инепрекъсната, продължаваща и до днес селекция на устойчивосткъм патогена.


Фокусирана в бъдещето, Лимагрейн инвестира значителниресурси, за да предложи набор от хибриди, които в най-високастепен да отговарят на нуждите на пазара.


През сезон 2021-2022г. с увереност можем да надградимпостигнатото с LG 50.479 SX, който успя да демонстрира не самоизключителен добивен потенциал, но и най-висока степен назащита срещу мана и то вкл. срещу една от последните агресивнираси, установени в България – 777.
В резултат на внимателен подбор, този сезон вече можем дадобавим още хибриди, представители на новата селекция, с най-висока степен на защита срещу мана.

Какво всъщност включва процесът на селекция, преди да бъдепоставена пиктограмата, която означава най-висока защита срещупоследно установените раси на патогена?

 • Постоянен мониторинг и познания за еволюцията наманата
 • Изследване на нови източници на устойчивост иинтрогресия в елитен генетичен материал
 • Ускорено създаване на нови линии и хибриди чрезгеномна селекция
 • Тестване в лаборатории и при естествен инфекциозен фон

Целта на целия този процес е да се предлагат сигурни и надежднивисокодобивни хибриди, които да изразят пълния си потенциалвъв всяка агрономическа ситуация.

ГЕНЕТИЧЕСКАТА УСТОЙЧИВОСТ Е НАЙ-ЕФЕКТИВНОТО И УСТОЙЧИВО РЕШЕНИЕ ЗАКОНТРОЛ НА МАНАТА ПО СЛЪНЧОГЛЕДА


Предимствата на подобна генетика са:

 • Устойчиво и ефикасно решение за защита на потенциала накултурата
 • Нови гени за устойчивост в комбинация
 • Постигане на защита за продължителен период
 • Ограничаване на инокулума в почвата и в сеитбообръщението
 • Подсигурява гъстотата на посевите
 • Устойчиво и рентабилно слънчогледопроизводство

Новите гени за устойчивост предлагат защита на посевитесрещу известните и масово разпространените до моментараси в страната, включително нови раси в Българияустановени след 2019, посочени за особено вирулентни**.

КАРТА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОСЛЕДНО УСТАНОВЕНИТЕ РАСИ МАНА КЪМ 2021Г. В БЪЛГАРИЯ


Масовото производство на слънчогледа през последните години води до разпространение на нови раси мана в страната, като патогена постоянно мутира и се появява във все по-устойчиви раси.

НАЙ-ВИСОК КЛАС УСТОЙЧИВОСТ НА МАНА ПРИ ХИБРИДИТЕ ОТ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ* ОЗНАЧАВА:

• Ефективност срещу първична и вторична зараза
• Ефективност независимо от климатичните условия
• Ефективен контрол над познатите раси мана на територията на страната, включително нови раси на патогена установени след 2019.

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ХИБРИДИ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ПРЕДИМСТВО НА КАЧЕСТВЕНО НОВА ПОЛИГЕННА УСТОЙЧИВОСТ НА МАНА ВЪВ ВСИЧКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ОПТИМИЗИРАНИ ЗА ЕКСПРЕС™ ХЕРБИЦИД
LG 50.479 SX


КЛИЪРФИЙЛД/КЛИЪРФИЙЛД ПЛЮС ХИБРИДИ
LG50.550 CLP
LG 50.455 CLP
LG 58.390 CL
LG 58.630 CL


КОНВЕНЦИОНАЛНИ ХИБРИДИ
LG 54.78
LG 50.510
LG 50.475 HOV

 • Устойчивостта на мана се отнася за раси, известни по време на квалификацията на хибрида.
 • Резултати от официално изпитване към ИА-САС 2020г.