Ранен слънчоглед за масло с отлична генетическа устойчивост срещу мана

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ОТЛИЧНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАНА (вкл. раси 737 и 777)
  • ОТЛИЧНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 47-48%
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ

¹The unique Clearfield Plus symbol and Clearfield Plus are registered trademarks of BASF. © 2023 BASF. All Rights Reserved.

²SUNEO е патентована технология на Лимагрейн за защита на добива, чрез уникално съчетаване на генетическа защита срещу паразита Синя китка и ефективен контрол на плевелите.

Здравен профил

Мана:Отличен профил
Синя китка:A-G
Фома:Добра
Фомопсис:Добра
Ръжда:Добра
АлтернарияДобра
ВертицилиумСредна
МакрофоминаДобра
Склеротиния по коренаДобра
Склеротиния по питаСредна

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5800-6000
Височина на растението:170-175 см
Райониране:за широко райониране
Позиция на питата: полуприведена

Препоръки

Препоръчително е отглеждането в условия на добър агрофон и балансирано хранене. Значителни отклонения от препоръчаната гъстотата на отглеждане са нежелателни. Адаптира се успешно към различни технологични срокове на сеитба.

Свалете PDF