Средно ранен слънчоглед за масло с отлична устойчивост срещу мана

Предимства

  • МНОГО ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ОТЛИЧНА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАНА (вкл. раси 737 и 777)
  • ОТЛИЧНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 47-48%
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ

Здравен профил

Мана:Отличен профил
Синя китка:A-F
Фома:Много добра
Фомопсис:Отлична
Ръжда:Много добра
АлтернарияСредна
ВертицилиумДобра
МакрофоминаМного добра
Склеротиния по коренаДобра
Склеротиния по питаМного добра

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5800-6000
Височина на растението:175-180 см
Райониране:за широко райониране
Позиция на питата: полуприведена

Препоръки

За реализиране на максимални резултати се препоръчва отглеждане в условията на добър агрофон и балансирано хранене. Да се спазва препоръчаната гъстота на отглеждане.

Свалете PDF