Средно ранен слънчоглед за масло с генетическа устойчивост на мана

Предимства

  • МНОГО ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ОТЛИЧНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАНА (вкл. раси 737 и 777)1
  • ОТЛИЧНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 48-49%
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛАГАНЕ

¹LG 50.479 SX притежава нужната за условията на България отлична генетическа защита от мана, като хибридът многократно доказа това свое качество на производтсвени полета във всички райони на страната още при лансирането си през 2021г. В допълнение, в периода на официално изпитване към ИАСАС, LG 50.479 SX показа 100% устойчивост вкл. на нови раси мана, установени в страната след 2019г. Тук попада и една от най-масово разпространениет и считана за силно агресивна – раса 777.

Здравен профил

Мана:Отличен профил
Синя китка:A-F
Фома:Добра
Фомопсис:Отлична
Ръжда:Добра
АлтернарияМного добра
ВертицилиумДобра
МакрофоминаМного добра
Склеротиния по коренаДобра
Склеротиния по питаДобра

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5800-6000
Височина на растението:170-175 см
Райониране:за широко райониране
Позиция на питата: полуприведена

Препоръки

Препоръчва се отглеждане в условия на добър агрофон и балансирано хранене, с цел постигане на максимални резултати. Да се спазва препоръчителната гъстотата на отглеждане.

За постигане на максимален добивен потенциал на хибрида, да се спазват стриктно препоръките на FMC Corporation за прилагане на хербицида Експрес™ 50 СГ в препоръчаната фенофаза на културата и разделно от регистрираните вегетационни противожитни хербициди.

*ЕКСПРЕС™ 50 СГ е търговска марка на FMC Corporation или нейни други филиали.

Свалете PDF