Средно ранен слънчоглед за масло с отлична генетическа устойчивост срещу мана и синя китка

SUNEO-лого

Предимства

  • ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ОТЛИЧНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАНА (вкл. раси 737 и 777)
  • ТРАЙНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 46-47%
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ

¹The unique Clearfield Plus symbol and Clearfield Plus are registered trademarks of BASF. © 2023 BASF. All Rights Reserved.

²SUNEO е патентована технология на Лимагрейн за защита на добива, чрез уникално съчетаване на генетическа защита срещу паразита Синя китка и ефективен контрол на плевелите.

Здравен профил

Мана:Отличен профил
Синя китка:A-G
Фома:Много добра
Фомопсис:Отлична
Ръжда:Добра
АлтернарияДобра
ВертицилиумДобра
МакрофоминаДобра
Склеротиния по коренаМного добра
Склеротиния по питаДобра

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5600-5800
Височина на растението:170-175 см
Райониране:за широко райониране
Позиция на питата: полуприведена

Препоръки

Препоръчва се отглеждане при добър агрофон и спазване на посочената гъстота на посева, с цел реализиране на продуктивния потенциал на хибрида. Да се избягва едностранчиво азотно торене.

Свалете PDF