При селекцията на хибриди за силаж компанията се фокусира както върху върху високите нива на добивите, така и върху добрите агрономически и зоотехнологични характеристики на културата. Само комбинацията от тези 2 фактора, гарантира успеха на стопанството. Разберете повече за силажна царевица и какво са LGAN хибридите?


ЦАРЕВИЦА, БОГАТА НА ВЛАКНИНИ И СКОРБЯЛА

Царевицата се състои от влакнини (фибри) , които могат да се усвоят от преживните животни, и от скорбяла. Основното предимство  на царевицата е, че има най-високата енергийна стойност от всички зърнени култури, но пък е и най-бедна на протеин (т.е. има по-ниска степен на разграждане на протеина и скорбялата в търбуха).

Скорбялата в дажбата може да бъде усвоена  до 100 %, докато количеството на оползотворените влакнини (фибри) варира в зависимост не само от сорта (хибрида) на царевицата, а и от баланса на дажбата.


Важно: Докато скорбялата може да се усвои в търбуха или в червата, то фибрите се усвояват единствено  в търбуха.

Неусвоените фибри в търбуха се отделят чрез изпражненията.

Важно: За да фукционира правилно търбухът, трябва да се поддържа неговото pH и да има баланс между двата основни вида бактерии.

Нахранете микробите и те ще  нахранят кравата!

Нека разгледаме коя е добрата силажна царевица и какво са LGAN хибридите?


КОЯ Е „ДОБРАТА“ ФУРАЖНА ЦАРЕВИЦА?

 • Която служи за фураж с по-малко неусвоени влакнини (фибри) в изпражненията.
 • Хибрид с леснодостъпни и лесноусвоими за бактериите фибри
 • Подобрява икономическите показатели свързани с изхранването – т.е. по-добър млеконадой.
 • Има еквивалентно съотношение на енергия от фибри и скорбяла.

Обикновено тази царевица е специфична селекция, различна от традиционната „царевица за зърно“, а често и от отбелязаната като просто „за силаж“.

„Добрата“ фуражна царевица се определя освен от изброените по-горе характеристики, но и от типа хранене, което се прилага в стопанството, а именно – царевично доминиращо (т.е. >50% от менюто на кравите се състои от царевичен силаж) или тревнодоминиращо (т.е. преобладаващо пасищно). За всеки от тези 2 начина на хранене на животните, трябва да се проучи подходящата силажна царевица със съответните харакетристики на фибрите, скорбялата и пр.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА LGAN – ANIMAL NUTRITION

Силажна-царевица-лимагрейн

ПОСТАВЯМЕ ЖИВОТНИТЕ В СЪРЦЕТО НА НАШАТА СЕЛЕКЦИОННА ПРОГРАМА

LGAN е специално направление за производство само и единствено на силажна царевица, която да комбинира високите добиви с качествените зоотехнологически показатели, необходими за оптималното изхранване на животните и то според типа диета, която се прилага в стопанството (> или < 50% присъствие на царевичен силаж в менюто).

Хибридите, подбирани в хода на селекционния процес на LGAN, се подлагат на двугодишни тестове, които включват следните критерии:

•            Добро агрономическо представяне: т.е. висок добив и устойчивост на заболявания

•         Високо енергийно съдържание и смилаемост на фибрите

Търговската марка LGAN е гаранция за висока смилаемост на фибрите и високо енергийно съдържание в силажа, което ще доведе до производството на повече мляко и месо.

технология-за-отглеждане-на-силажна-царевица-и-какво-са-LGAN-хибридите

ЗАЩО СМИЛАЕМОСТТА НА ФИБРИТЕ Е ОТ ТАКОВА ЗНАЧЕНИЕ?

Това е един от основните източници на енергия в царевичния силаж. Колкото по-голяма е смилаемостта на фибрите, толкова по-високо е енергийното съдържание на силажа.

Освен това, добрата усвояемост на фибрите е най-добрият начин за производството на мляко без повишен риск от ацидоза, особено при царевично-доминантна диета (при > 50% царевица).

АЦИДОЗА: КАК, ЗАЩО И КОГА

Ацидозата при преживните животни е метаболитно заболяване, което е характерно за тях.Тя се свързва с консумацията на големи количества бързо ферментиращи, богати на въглехидрати фуражи.

За оптимална среда на живот на бактериите в търбуха, рН-то трябва да е между 6,2 и 6,4. При понижаване на PH-то в търбуха, обаче се увеличава и рискът от ацидоза.

Един от основните, но често подценявани проблеми в модерното животновъдство e SARA (subacute ruminal acidosis). Това е метаболитно заболяване в млечните ферми, което води до намален прием на сухо вещество, намалена продуктивност и увеличен риск от брак на животни в фермата.(McCann et al., 2016).

Настоящето определение за субклинична ацидоза (SARA- subacute ruminal acidosis) се основава на периодa от време, през който рН на търбуха е под определен праг:

 • 5,24 часа (PH < 5,8- Zebeli et al., 2008)
 • 3 часа ( PH <5,6 – Plaizier, al. 2008).

Важно

 • Наблюдавайте редовно поведението на вашите животни.
 • Избягвайте да правите резки преходи при смяна на дажбата.
 • Зимните дажби е препоръчително да бъдат богати на фибри.
 • Не смилайте зърното прекалено ситно.
 • При силажиране контролирайте едрината на нарязване на силажа.

Ефективността на LGAN хибридите е доказана от независими институти в цяла Европа, като допълнителното количество произведено мляко е между 0,5 до 2,6 литра мляко/ден/крава.

ПОДХОДЯЩИ LGAN ХИБРИДИ СПОРЕД ТИПА ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

LG 31.479 и LG 31.621: отлична смилаемост на фибрите и високи добиви. Тези хибриди са много добре адаптирани за царевично-доминатна диета за производство на повече мляко без риск от ацидоза.

LG 30.709: енергия от скорбялата и високи добиви
За тревно-доминантна хранителна диета и производство на биогаз.