В тази статия искаме да обърнем внимание на първата стъпка от процеса на залагане и определяне на потенциала за добив при пшеницата, а именно – сроковете на сеитба и сеитбените норми.

В зависимост от различните региони на страната, оптималните сеитбени срокове варират, но ако трябва да ги поставим в обща рамка, то тя е 25.09 до 25.10. Почвените типове и предсеитбената подготовка, ако има такава, също следва да се вземат под внимание за по-прецизно определяне на оптималния момент.

Ситуация 1

В предходни периоди (до 2018г.), в които наблюдавахме поникване в оптималните срокове, но наличие на високи температури и продължаваща вегетация до м. декември и дори м. януари имаха своя негативен ефект – посевите дълго време бяха изложени на условия, подходящи за развитие и нападение от неприятели (вектори на различни вируси), прерастване, реутилизация на хранителни вещества и др.

Това доведе до промяна в цялостната концепция на фермерите за срока на засяване на пшеницата. Те целенасочено и естествено избраха да засяват по-късно, за да избегнат негативите от така създалите се обстоятелства.

висока-степен-на-развитие-на-вирусни-заболявания
Снимка 1: Висока степен на развитие на вирусни заболявания

Ситуация 2

В последните няколко години, обаче наблюдаваме традиционно засушаване в месеците септември и октомври, което предизвиква проблеми при поникването на културите, следователно нарушава тяхното развитие през есента. Основният от множеството проблеми, които създава тази ситуация за пшеницата е, невъзможността за добро есенно братене, т.к. или поникват много късно и скоро настъпват ниски температури, или изобщо няма поникване в условия, подходящи за достигане до фаза „братене“ (BBCH 20). Това ограничава силно добивния потенциал.

Кое е правилното решение, което трябва да вземе фермерът и как генетиката на Лимагрейн идва на помощ в различните ситуации?

Решение в „Ситуация 1“:

Богатото портфолио на компанията разполага със сортове пшеница и ечемик с различна ранозрелост, което дава възможност за диверсификация на сортовата структура в стопанствата.

По-късните сортове, като например LG АБСАЛОН, LG АПИЛКО позволяват на фермерите да засеят първо тях, защото те изискват условия за добро есенно братене и вегетацията им протича по-бавно т.е. могат да прекарат повече време на полето през есента.

Добре-изравнен-посев-с-пшеница-LG-Абсалон
Снимка 2: Добре изравнен посев с пшеница LG АБСАЛОН

По-ранните сортове (АВЕНЮ, LG АСТЕРИОН, АНАПУРНА) от друга страна, могат да бъдат засети в средата и края на сеитбените срокове, т.к. притежават много високи компенсаторни възможности – висок коефициент на братене и бързо развитие наесен.

В един такъв сценарий, има известна превенция на рисковете от прерастване и всички последващи неблагоприятни ефекти при евентуално ранно поникване, като в същото време развитието на по-късните сортове предразполага към залагане на много висок добивен потенциал на конкретните полета.

Относно ечемика, който е култура с високи „изисквания“ към есенното братене и затова е желателно да бъде засят първи, Лимагрейн предлага решение на един от най-сериозните вирусни проблеми – пълна генетическа устойчивост на Жълто ечемичено вджуджаване (LG ЗЕБРА, РАФАЕЛА). Това качество дава спокойствие, че и при по-продължително излагане на вектори на вируса, посевите няма да бъдат поразени от едно от най-опасните и лимитиращи добива заболявания.

ВАЖНО: При наличие на вредители над ПИВ (Праг на Икономическа Вредност) е
задължително да се изведе ефективна и навременна борба срещу тях по химичен път.

Решение в „Ситуация 2“

В условия на късно поникване и лимитирана влага в почвата ранните сортове на Лимагрейн (АВЕНЮ, LG АСТЕРИОН, АНАПУРНА), доказано в последните години се развиват безпроблемно. Те са отлично адаптирани към късно поникване и развитие в условия на неоптимални температури и слънчева светлина. Притежават висок коефициент на братене и способност да запазят и реализират формираните „братя“, като това е в основата на високите им компенсаторни възможности.

В помощ при тази ситуация идва и едно много важно качество, което някои наши пшеници притежават – сортовете АВЕНЮ и LG АПИЛКО не са фоточувствителни, което по същество означава, че за разлика от много други сортове на пазара, те не се нуждаят от слънчева светлина, за да се развиват оптимално, а само от достатъчна околна температура.

Това дава огромно предимство, защото тяхното развитие продължава до достигане на среднодневна температура от 0 градуса C.

ВАЖНО: При тази ситуация рискът от развитие и нападение от неприятели е значително по-нисък, но все пак е важно посевите да бъдат следени и при наличие на вредители над ПИВ (Праг на Икономическа Вредност) е задължително да се изведе ефективна и навременна борба срещу тях по химичен път.

добре-изравнен-посев-Авеню-при-спазени-сеитбени-срокове-и-сеитбени-норми
Снимка 3: Добре изравнен посев пшеница АВЕНЮ