Отлична адаптивност при различни условия на отглеждане и технологии

Предимства

 • ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОСНОВНИ ЛИСТНИ БОЛЕСТИ ПО ПШЕНИЦАТА:
  • Септориоза
  • Кафява  ръжда
  • Жълта ръжда
  • Фузариум по класа
  • брашнеста мана
 • ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ
 • СЪЧЕТАВА ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ И ХЛЕБОПЕКАРНИ КАЧЕСТВА (ВИСОК W-INDEX И НИВА НА ПРОТЕИН)
 • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО НА ЗЪРНОТО
 • ПОКАЗВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО, СЪЧЕТАНА С ДОКАЗАН ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА УСЛОВИЯТА НА СТРАНАТА
 • СОРТЪТ Е СТАНДАРТ В ОФИЦИАЛНИ ИЗПИТВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

Основни характеристики:

Узряване:Ранно
Тип на класа:Осилест
Височина:70-80 см
Маса на 1000 семена:Висока
Група по качество:Средна с повишена сила
Братене:Висока продуктивна братимост

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране. Отлично приспособен и за условията на Южна България.
Препоръки за засяване:С цел добро есенно братене, прекалено късни срокове на сеитба не са препоръчителни. Препоръчва се осигуряване на добър агрофон.
Сеитбена норма:500² к.с. на кв.метър
²За разкриване на максималния добивен потенциал.
Свалете PDF