Лидер на пазара на твърда пшеница в Испания. Високи технологични качества и отлична адаптивност.

Предимства

 • ОТЛИЧНА АДАПТИВНОСТ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • МНОГО ДОБЪР ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И ТОЛЕРАНТНОСТ НА ОСНОВНИ ЛИСТНИ БОЛЕСТИ ПО ПШЕНИЦАТА:
  • Септориоза
  • Жълта ръжда
  • Брашнеста мана
 • ОТЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Висок глутен, протеини и стъкловидност на зърното
 • ОТЛИЧНИ КОМПЕСАТОРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И МНОГО ДОБРА СТУДОУСТОЙЧИВОСТ

Основни характеристики:

Узряване:Средно ранно
Тип на класа:Осилест
Височина:70-80 см 
Маса на 1000 семена:Висока
Група по качество:
Братене:Висок

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране.
Препоръки за засяване:Прекалено ранни сеитби не са препоръчителни с цел да се избегне прерастване през есента. Препоръчва се засяване в края на агротехническите срокове.
Сеитбена норма:450 – 550 к.с. на кв.метър
Свалете PDF