Предимства

 • ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОСНОВНИ БОЛЕСТИ ПО ЕЧЕМИКА:
  • Генетическа устойчивост на жълто ечемичено вджуджаване (BYDV)
  • Генетическа устойчивост на мозаечен вирус (BYMV)
  • Кафява ръжда
  • Брашнеста мана
 • ВИСОКА ЗАЩИТА ОТ ПОЛЯГАНЕ НА ПОСЕВИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА ДОБИВ
 • МНОГО ЕДРИ ЗЪРНА И ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ
 • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО И СИГУРНОСТ ПРИ УСЛОВИЯ НА ЗАСУШАВАНЕ В ПЕРИОДА НА НАЛИВАНЕ И УЗРЯВАНЕ НА ЗЪРНОТО

¹По данни на Клефман/Kynetec за периода 2021-2022г. LG ЗЕБРА e най-предпочитан сорт фуражен ечемик в България (базови семена).

Основни характеристики:

Узряване:Средно ранно
Тип на класа:6 реден
Височина:около 80 см
Маса на 1000 семена:Висока
Група по качество:Фуражен
Братене:Висока продуктивна братимост

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране
Препоръки за засяване:Препоръчва се отглеждане при добър агрофон и балансирано торене. Да се засява в нормалните за района агротехнически срокове.
Сеитбена норма:450 к.с. на кв.метър
Свалете PDF