Отлични качествени показатели. Стабилно представяне във всички условия.

Предимства

 • МНОГО ДОБЪР ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И ТОЛЕРАНТНОСТ НА ОСНОВНИ ЛИСТНИ БОЛЕСТИ ПО ПШЕНИЦАТА:
  • Септориоза
  • Кафява ръжда
  • Брашнеста мана
 • НОВА ГЕНЕТИКА С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО
 • Висок глутен, протеини и стъкловидност на зърното
 • ВИСОК КОЕФИЦИЕНТ НА БРАТЕНЕ
 • СТАБИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ В ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛОВИЯ

Основни характеристики:

Узряване:Средно ранно
Тип на класа:Осилест
Височина:60-70 см 
Маса на 1000 семена:Висока
Група по качество:
Братене:Много висок

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране.
Препоръки за засяване:Прекалено ранни сеитби не са препоръчителни с цел да се избегне прерастване през есента. Препоръчва се засяване в края на агротехническите срокове.
Сеитбена норма:450 – 550 к.с. на кв.метър
Свалете PDF