Интензивна генетика с пълен пакет от специални качества

Предимства

 • ОТЛИЧЕН ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
 • ПЪЛНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ:
  • Жълта вироза (TuYV)
  • Фома
  • Разпукване на шушулките
 • ДОКАЗАНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СИНЯ КИТКА¹
 • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ
 • МНОГО ДОБРА ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ
 • ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ

¹Официален опит за развитие, проведен от Limagrain Europe съвместно АУ Пловдив (под ръководството на проф. Т. Тонев) и ЮРОФИНС България. Мониторингът обхваща периода 2018-2023г.

Препоръки

Препоръчителна сеитбена норма:45 – 50 к.с./ кв.м.
Оптимална гъстота на посева:35 растения/ кв.м.
РайониранеЗа широко райониране

Допълнителна информация

LG АБСОЛЮТ притежава висок капацитет за натрупване на биомаса през есента, което подпомага да се ограничи развитието на плевелите през този период. Посевите са много добре подготвени за зимните условия.

Отличен баланс между М1000 на семената и брой зърна от единица площ, осигуряващи стабилно представяне и висока конкурентност при крайните.

Свалете PDF