По последни данни, в следващите няколко години се очаква повече от 50% от площите със слънчоглед в Европа да бъдат засегнати от синя китка. От известните седем раси на синя китка при слънчогледа до момента, днес можем да наблюдаваме отблизо масовото разпространение на раса G и по-агресивните ú популации, отбелязани като G+, като се отчита реална възможност паразитът да развие три нови раси в следващите 10 години.

КЪДЕ ПАРАЗИТЪТ ЕВОЛЮИРА В НОВИ РАСИ?

Лимагрейн провежда системен мониторинг на синя китка в България вече повече от десетилетие. Получените през този период резултати, показаха високия потенциал за генетична изменчивост на паразита и динамиката на промяна на неговия расов състав в отделните региони.

Сред най-засегнатите от раси на синя китка при слънчогледа по-агресивни от раса Е, са най-вече регионите на централна южна България и централните и североизточни райони на северна България.

На множество локации при мониторинга са идентифицирани огнища и отделни микрорайони с раси F и G на паразита.

През последните 7 години изследваните полета свързани с раса E, представляват все по-малък процент от общия брой изследвани проби от България, както за текущия сезон, така и за целия период на мониторинга. Това съответства на масовото разпространение на раса G в засегнатите райони на страната, а също така наличието на множество микрорайони, силно засегнати от по-агресивните популации (G+). Резултатите, получени в някои райони през последните две години, провокират интереса към настъпващите промени в популациите на паразита и вероятност от поява на нова раса в близко бъдеще.

слънчоглед-синя-китка

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ГЕНЕТИКА С МАКСИМАЛНА ЗАЩИТА ОТ СИНЯ КИТКА: ВСИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ 

Новите ни предложения от LG за сезон 2022/23 носят без изключение толерантност на раси Синя китка A-G и покриват всички основни технологични сегменти: 

• Клиърфийлд: LG 58.390 CL, LG 58.630 CL
• Клиърфийлд Плюс: LG 50.550 CLP
• Оптимизирани за Експрес™ 50 СГ хербицид: LG 50.549 SX, LHA5269/34

Синя-китка-при-слънчогледа-технология-сънео-защита-на-добива

SUNEO® – технология за защита на добива от синя китка
SUNEO®е иновативно решение, което съчетава селекцията LG хибриди слънчоглед и технологиите за производство Clearfield или Clearfield Plus, за постигане на двойна защита срещу паразитния плевел синя китка. Технологията SUNEO® повишава рентабилността при отглеждането на слънчоглед благодарение на стриктния контрол на синя китка в дългосрочен план

слънчоглед-синя-китка-при-слънчогледа-защита
Директно сравнение между LG 58.630 CL и Конкурент на полето. Демонстрация на устойчивост срещу паразита Синя китка и ефективност на LG хибридите в технологията SUNEO. Видимо предимство на LG хибридите в условия на висок инфекциозен фон от Синя китка в един от най-засегнатите райони на страната  – обл. Добрич.
 
Отчетлива е разликата в толерантността и поведението на хибрид с по-ниска толерантност на Синя китка (А-Е), където загубите на потенциалния добив са значителни.