Изборът на хибриди с доказана толерантност на Синя китка, дава възможност за ограничаване на загубите при производство, които често надхвърлят 40%. Затова в райони с изразено нападение от паразита, е препоръчително хибриди, които са чувствителни спрямо него, да се разглеждат по-скоро като потенциален риск.

МОНИТОРИНГ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАПИЦА: провежда се от 2017г.

Синя китка при рапицата е сложен паразит, който предполага системен и дългогодишен мониторинг, на чиято база селекционерите правят извод за поведението на един или друг хибрид.

Необходими са резултати от няколко години опити, извеждани на заразени полета, преди един хибрид да бъде класифициран като „толерантен“.

Като доказан визионер, още през есента на 2017 година, съвместно с Аграрен Университет – Пловдив и под ръководството на проф. Т. Тонев, Лимагрейн стартира извеждането на полски опити по утвърдена методология за установяване на толерантността на селекцията към синя китка при рапицата. И към момента България продължава да е част от международната мониторингова мрежа на компанията.

Затова и с гордост можем да заявим, че всеки хибрид, който декларираме като „толерантен“ на паразита, е доказал това свое качество при условията и на нашата страна.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТ ЗА РАЗВИТИЕ КЪМ АУ ПЛОВДИВ

резултати-от-опит-за- толерантност-на-рапицата-към-паразита-синя-китка
Резултати от опит за развитие към АУ Пловдив
Локация: с. Крумово, обл. Пловдив

Получените през последните 4 сезона резултати от споменатите мониторингови опити, показват висока толерантност на синя китка и при последното поколение генетика на компанията, а именно N-Flex хибридите рапица – LG Амбасадор и LG Авирон. Тези конвенционални хибриди, заедно с добре познатия и утвърден като стандарт LG Архитект, могат да бъдат отглеждани успешно и на полета с наличен инфекциозен фон от паразита.

През сезон 2022г. това качество представяме вече и в технология Клиърфийлд при хибридите LG Конструктор CL и LG Сесилия CL.

LG ХИБРИДИ С ДОКАЗАНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА СИНЯ КИТКА:

  • LG АМБАСАДОР, LG АВИРОН, LG АРХИТЕКТ, LG АБСОЛЮТ, LG АНИСТЪН
  • LG КОНСТРУКТОР CL, LG СЕСИЛИЯ CL