Средно ранен слънчоглед за масло с толерантност на синя китка (раси A-G)

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • МНОГО ДОБРА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАНА
  • МНОГО ДОБРА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 47-48%
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛАГАНЕ

1LG 50.549 SX е ново поколение генетика, лансирана официално в България през 2022г. В периода на изпитване доказа своята толерантност към раси синя китка A-G, което дава нужндата защита за успешно производтсво, без загуби. Хибридът има отлични показатели за отглеждане във всички райони на страната, в които се наблюдава натиск от паразита Синя китка. Отличен избор за централна северна, североизточна и централна южна България.

Здравен профил

Мана:Много добър профил
Синя китка:A-G
Фома:Много добра
Фомопсис:Много добра
Ръжда:Добра
АлтернарияДобра
ВертицилиумДобра
МакрофоминаДобра
Склеротиния по коренаМного добра
Склеротиния по питаДобра

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5600-5800
Височина на растението:170-175 см
Райониране:за широко райониране
Позиция на питата: полуприведена

Препоръки

Препоръчва се осигуряване на добър агрофон и спазване на посочената гъстота на отглеждане, за ополззотворяване на потенциала на хибрида. Да се избягва едностранчиво азотно торене.

За постигане на максимален добивен потенциал на хибрида, да се спазват стриктно препоръките на FMC Corporation за прилагане на хербицида Експрес™ 50 СГ в препоръчаната фенофаза на културата и разделно от регистрираните вегетационни противожитни хербициди.

*ЕКСПРЕС™ 50 СГ е търговска марка на FMC Corporation или нейни други филиали.

Свалете PDF