ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ

Сн.1

Пазарни позиции на Лимагрейн Европа като селекционер в основните страни производителки на рапица в Европа . Източник Kynetec, панел Рапица 2021/22, 2022/23

Успехът и признанието от страна на земеделските производители е резултат от вече над 25 години целенасочени инвестиции в развойна дейност. Лимагрейн поддържа широка опитна мрежа в няколко държави, където сортовете се изпитват, но и където селекционерите на компанията работят за непрекъснато надграждане както на добивния потенциал на генетиката, така и на здравния профил.

Основни постижения на селекционния екип по години:


Сн.2

Основни-постижения-на-селекционния-екип-на-Лимагрейн-по-години

Големите успехи започват през 2016г., когато е регистриран LG АРХИТЕКТ. Хибридът е истинска революционна иновация на пазара, тъй като за първи път се комбинират 3 ключови предимства:

  • Генетическа устойчивост на Жълта вироза (TuYV)
  • Генетическа устойчивост на Разпукване на шушулките
  • Надграден добивен потенциал

Този комплекс от качества е допълнен от генетическата устойчивост на Фома, отличният първоначален старт и отличното поведение при ниски температури и стрес от засушаване. Конкретно за условията на България, LG АРХИТЕКТ успява да се наложи и благодарение на доказаната толерантност на паразита Синя китка – сериозно предизвикателство за земеделските производители в т.нар. „рапичарски“ южни райони на страната.

LG АРХИТЕКТ e най-предпочитаният хибрид в Европа за 3 последователни години – 2019, 2020 и 2021 г. – по данни на Kynetec/Kleffmann.

Всъщност, LG АРХИТЕКТ поставя началото на т.нар. „стандарт“ за Лимагрейн като селекционер, а именно че всички нови хибриди рапица, които компанията започва да предлага, задължително притежават генетическа устойчивост на Жълта вироза, Фома и Разпукване на шушулките.

През 2022 и 2023 г. LG АРХИТЕКТ е наследен в тази престижа европейска класация от LG АМБАСАДОР, първият N-FLEX хибрид рапица, който освен всичко изброено по-горе като характеристики и здравен профил, поставя началото на генетиката с по-ефективно усвояване на азот.

LG AMBASSADOR е най-предпочитан конвенционален хибрид в България за сезон 2022/2023 г. – по данни на Kynetec, панел Рапица.

АГРОНОМИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ И ИНОВАЦИИ И ПРЕЗ ПРЕДСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ 2023/2024

Лимагрейн продължава да поставя стандарти и не просто да следва пазарните тенденции, а активно да участва в тяхното изграждане, като комбинира генетичните характеристики с нови агрономически практики, за да позволи на земеделските производители да оптимизират добивите си и да защитят реколтата си.

Такива нови практики в последните години се оказват т.нар. „съпътстващи култури“ при рапицата. Съпътстващите култури са подходящи за земеделски стопани, които се стремят да оптимизират добивите и печалбата от отглеждането на рапица и то чрез прилагане на устойчиви земеделски практики при основни мероприятия като: управление на нападенията от насекоми, контрола на плевелите и азотното торене.

В последните години отглеждането на съпътстващи култури е изключително популярно в държави, които традиционно отглеждат огромни площи с рапица – напр. във Франция над 20% от рапицата е засята по този начин.

И разбира се, Лимагрейн има водеща роля и тук, със своето предложение ASSIST +.

ASSIST+ е ексклузивна технология, която представлява смес от допълващи култури (бобови растения). Тази комбинация намалява щетите, причинени от насекоми, ограничава плевелите и тяхното развитие и възстановява азотния баланс в посевите на маслодайната рапица.

Целта е тази практика да се интегрира в много европейски страни в краткосрочен план. През сезон 2023/2024 в България ще бъдат засяти първите полета по тази технология с хибридите LG АМБАСАДОР и LG КОНСТРУКТОР CL.