ПРОФИЛ НА РАПИЧНАТА СТЪБЛЕНА БЪЛХА

(PSYLLIODES CHRYSOCEPHALA)

Възрастната бълха е голяма около 3-4 мм, с издължено леко овално тяло и черно-син металически цвят. Ларвите са обичайно големи 6-7 мм, в мръсно бял цвят и тъмни главички.

УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Миграцията на възрастната бълха се благоприятства от топлото време (>16 °C) в края на лятото и началото на есента. В периода септември – до средата на декември обикновено те снасят и яйцата си. Излюпените ларви първо започват да се хранят от епидермиса на стъблата на рапичните растения, а по-нататък преминават към дръжките и централните жилки на листата.

2 ОСОБЕНО КРИТИЧНИ ЕТАПА ОТ ВЕГЕТАЦИЯТА НА РАСТЕНИЯТА, В КОИТО РАПИЧНАТА БЪЛХА МОЖЕ ДА НАНЕСЕ СЕРИОЗНИ ПОРАЖЕНИЯ

критични-етапи-от-вегетацията-на-растенията-в-които-рапичната-бълха-може-да-нанесе-поражения

СИМПТОМИ НА НАПАДЕНИЕ

Типично-проядени-листа-новоизлюпена-ларва
резултат-на-нападение-от-ларви-на-рапична-стъблена-бълха

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАПАДЕНИЕ НА РАПИЧНА СТЪБЛЕНА БЪЛХА

Възрастна рапична стъблена бълха

 • Храни се от котиледоните и първите листа на рапицата.
 • Може да причини сериозна загуба на листна маса, но и да унищожи изцяло растението.

Ларва

 • Храни се от основата на дръжките на листата, а по-късно преминава и на самите листа, като отново причинява сериозни щети.
 • Загубите могат да достигнат:
  • 0,5 – 0,7 dt/ha за всяка допълнителна ларва на едно растение
   (Източник: Agriculture and Horticulture Development Board, AHDB, UK, 2024)
  • До 13 dt/ha или – 35%, ако приемем, че средният добив е 45 dt/ha
   (
   Източник: Terres Inovia, 2022)
 • Наличието на ларви е предпоставка за повишен риск от поява на функицидни инфекции (Фома, Цилиндроспориоза), тъй като нарушената цялост на основата на стъблото и листата, предоставя и по-лесно навлизане на тези патогени
 • Хетерогенното развитие на растенията, води до неравномерен цъфтеж и етапи на узряване. Това от своя страна е риск за развитие на Склеротиния, но и усложнява преценката за най-удачен момент на жътва.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

Увеличаващ се натиск от рапична стъблена бълха в резултат на промените в климата:

 • Високи температури през есента и топла зима
 • Благоприятни условия за по-продължителен период на активност на бълхите и по-голяма популация

Ограничена употреба на неоникотиноидите:

 • През първите етапи на развитие тези препарати защитават растенията.
 • Ограничената употреба отново е предпоставка за активна миграция на бълхите

Все по-добра резистентност на бълхите спрямо инсектицидите (пиретроиди):

 • През първите етапи на развитие тези препарати защитават растенията.
 • Ограничената употреба отново е предпоставка за активна миграция на бълхите
степен-на-разпространение-на-рапичната-стъблена-бълха
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД ЗА СПРАВЯНЕ С РАПИЧНАТА СТЪБЛЕНА БЪЛХА
подход-за-справяне-с-рапичната-стъблена-бълха

¹Буквалният английски термин е Flea Beetle Resilience, което означава, че хибридите с този профил, имат свойството да проявяват по-добра пластичности и способност да се възстановяват след нападение от Рапична стъблена бълха.

Като семенарска компания Лимагрейн може да допринесе за справянето с проблема чрез съвети за добри земеделски практики, но най-вече с хибриди, които имат възможност да проявят своята „пластичност“ спярмо неприятеля.

В тази връзка LG АВИРОН и LG АФРОДИТА, са двете предложения за сезон 2024г., които в последното публикувано проучване на френския институт Terres Inovia, бяха официално класифицирани с най-висока степен на толерантност спрямо рапичната стъблена бълха.

Една от причините за това са много бързият първоначален старт и динамичното развитие преди зимата, с които хибридите се отличават и благодарение на които нападенията на възрастните бълхи са по-лимитирани. В същото време и LG АВИРОН, и LG АФРОДИТА се възстановяват изключително бързо напролет, успяват бързо да формират нова листна маса и да издължат стъблата, което пък лимитира негативния ефект при наличие на ларви.

ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА ТОЛЕРАНТНОСТ СПРЯМО РАПИЧНА СТЪБЛЕНА БЪЛХА
оценка-на-толерантността-на-рапичната-стъблена-бълха