Хибрид от новото поколение генетика на Лимагрейн. Отличава се с пълен набор от стопански и агрономически качества, както и бърз първоначален старт.

Предимства:

  • Отличен потенциал за добив
  • Пълна генетическа устойчивост
    • Жълта вироза (TuYV)
    • Фома
    • Разпукване на шушулките
  • Доказана толерантност на Синя китка1

1На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2020-2023г.

Потенциал за добив:Отличен
Потенциал за масло:47%
М1000:Висока

Агрономически профил

Първоначален старт преди зима:Отличен
Зимоустойчивост:Много добра
Толерантност на полягане:Отлично
Възобновяване на вегетацията:Средно късно
Начало на цъфтеж:Средно късно

Препоръки:

Препоръчителна сеитбена норма:45 -50 к.с./ кв.м.
Оптимална гъстота на посева:35 растения/ кв.м.
Райониране:За широко райониране
Свалете PDF