Представяме резултати от ежегодния ни мониторинг* за разпространението на Жълта вироза (TuYV) в България за кампания 2021 – 2022г.

Традиционно, за да има по-добра представителност и база за сравнения, наблюденията обхванаха 2 основни етапа от развитието на рапицата, чиито резултати са както следва:

ЕСЕНЕН МОНИТОРИНГ 2021Г.

Общ брой локации: 6
Средна стойност (% нападение за страната): 18%

Жълта-вироза-мониторинг-2022

Легенда:

легенда-жълта-вироза-мониторинг-2022

ПРОЛЕТЕН МОНИТОРИНГ 2022Г.


Общ брой локации: 23
Средна стойност (% нападение за страната): 36%

Жълта-вироза-мониторинг-2022

Легенда:

*Мониторингът върху разпространението на Жълтата вироза (TuYV) се извежда ежегодно от Лимагрейн България от 2016г. и е предмет на авторски труд. Целта на този мониторинг е да покаже и проследи разпространението на вектора на болестта в страната и все по-голямото му стопанско значение.

ИЗВОД:

НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА НА ДОБИВИТЕ ПРИ НАПАДЕНИЕ ОТ ЖЪЛТА ВИРОЗА Е ИЗБОРЪТ НА ХИБРИДИ С ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ!

В портфолиото на Лимагрейн всички хибриди рапица в конвенционалната технология притежават генетическа защита срещу Жълта вироза. За сезон 2022г. – 2023г., отчитайки сериозността на проблема, компанията вече надгражда портфолиото си и в Клиърфийлд технологиятa и в него вече присъстват най-новите предложения – LG КОНСТРУКТОР LG и LG СЕСИЛИЯ LG, които освен категорично надградения добивен потенциал, притежават и устойчивост на Жълта вироза, но и толерантност на друг много сериозен проблем при рапицата, а именно Синя китка.

Повече за проблема Синя китка и решенията, които предлагаме тук.