Основният преносител на вируса на Жълта вироза е Myzus persicae (зелена прасковена листна въшка). Заразяването на растенията в посевите става основно през есента и в по-малка степен през пролетта, като през вегетацията могат да се наблюдават два типа симптоми – есенни и пролетни.

МОНИТОРИНГ В БЪЛГАРИЯ: провежда се от 2016г.

Лимагрейн e първата компания, която още през 2015г. започва регулярен и мащабен мониторинг на Жълта вироза, включващ редица Европейски страни. Ежегодно екипът на компанията събира проби от повече от 600 локации на континента.

В България за периода 2016-2020г., този мониторинг е обхванал повече от 100 локации.

Този подход към проблема и знанието за развитието и разпространението на болестта, изгражда Лимагрейн като компанията експерт по този проблем, имаща лидерска позиция за неговото решаване.

Извод от мониторинга:

Степента на разпространение на вируса и силата на инфекция, расте по години!

Агроклиматичните условия, в комбинация с ограничените възможности за ефективен контрол, отреждат все по-голямо значение на хибриди с генетическа устойчивост на патогена.

ЕСЕНЕН МОНИТОРИНГ 2020Г.
Общ брой локации: 9
Средна стойност (% нападение за страната): 34%

Резултати от проучване разпространението на жълта вироза

ПРОЛЕТЕН МОНИТОРИНГ 2021Г.
Общ брой локации: 22
Средна стойност (% нападение за страната): 60%

Жълта вироза по региони

LG ХИБРИДИ С ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ НА ЖЪЛТА ВИРОЗА:

  • LG АМБАСАДОР, LG АВИРОН, LG АРХИТЕКТ, LG АРТЕМИС, LG АНДЖЕЛИКО, LG АБСОЛЮТ, LG АНИСТЪН
  • LG КОНСТРУКТОР CL, LG СЕСИЛИЯ CL

ВСИЧКИ КОНВЕНЦИОНАЛНИ LG ХИБРИДИ, ПРЕДЛАГАНИ В БЪЛГАРИЯ, ПРИТЕЖАВАТ ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ НА ЖЪЛТА ВИРОЗА.

ОТ СЕЗОН 2022Г КЪМ ТЯХ ВЕЧЕ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВАТ LG КОНСТРУКТОР CL И LG СЕСИЛИЯ CL – НАЙ-НОВАТА ГЕНЕТИКА НА КОМПАНИЯТА В НАПРАВЛЕНИЕ КЛИЪРФИЙЛД.

Вижте мониторинга за сезон пролет 2022 година ТУК