Видео / Интервю / N-FLEX Рапица LG Амбасадор стопанство Ветекс 4 ООД с. Езерче

Споделете видеото

Представяме конвенционална рапица LG Амбасадор на полетата на стопанство Ветекс 4 ООД, с. Езерче, обл. Разрад.

Бързия първоначален старт през есента е от все по-голямо значение при рапицичните хибриди, поради голямото засушаване и честите климатични промени, началото е определящо.

LG Амбасадор показва изключителна стабилност при променливи климатични условия и засушаване.

Качествата на хибрида са безспорни той показва висок добивен потенциал, устойчивост на фома и жълта вироза, толерантност на синя китка, зимоустойчивост, неразпукливост на шушулките, висока масленост.

N-FLEX технология в комбинация с бързия старт са „качества които правят хибридите едни от най- ефективните и успешни на пазара“ споделя Георги Атанасов Управител на Ветекс 4 ООД.

свързани продукти

свързани видеклипове

свързани публикации