Оптимална защита на слънчогледа през цялата вегетация

SUNEO обединява хибриди в направление Клиърфийлд и Клиърфийлд Плюс с отлично представяне, както по отношение на толерантността на Синя китка (раси A – G), така и по отношение на толерантността на засушаване. Последното е от oсобено значение в райони, които са силно засегнати от този проблем.

За да изгради различни стратегии за борба с паразита, Лимагрейн използва най-модерните селекционни методи, извършва постоянен обмен на информация и мониторинг и, разбира се, поддържа мащабна мрежа за предварително изпитване. Селекционната дейност преминава през различни етапи и то при изключително широк диапазон от почвено-климатични условия и ситуации на риск.

Резултатът е, че в районите с повишен риск от зараза със Синя китка, компанията е съсредоточила усилия да предложи асортимент със защита срещу паразита още на ниво генетика. В България, заради по-високия инфекциозен риск, от години хибридите с марка LG в направления Клиърфийлд и Клиърфийлд плюс, се предлагат само с двойна защита – именно SUNEO.

Зони с потенциален риск от раси Синя китка над “Е” за 2022 г.

Източник: Ежегоден LG мониторинг за разпространение на раси
Синя китка в Европа, данни към 2022г.

Добри практики за ограничаване разпространението на Синя китка

  1. Избор на хибриди, които притежават нужната за конкретния район толерантност на раси Синя китка, както и технология на отглеждане, даваща възможност за химичен контрол с регистрирани имазамокс съдържащи хербициади.
  2. Избягване на кратък сеитбооборот, за да се възпрепястват семената на Синя китка да се задържат по културата гостоприемник.
  3. Избягване на прекалено ранни срокове на сеитба, които улесняват прихващането на Синя китка към културата (за поникване семената на паразита изискват влажност и Т° сума от 20-25°C).
  4. Поддържане на добра запасеност на почвата с фосфор, тъй като това ограничава прихващането върху гостопpuемника.
  5. Събиране на съцветията на паразита преди освобождаване на семената, изнасянето им от полето и последващо унищожаване.
двойна-защита-срещу-синя-китка-през-цялата-вегетация