Царевица за силаж LGAN

За да може даден силажен хибрид да отговори на предизвикателствата на околната среда и да запази и реализира своя добивен потенциал, както и да предостави на животните качествена храна с висока енергийна стойност, която не само да повиши производителността на животните, но и да повиши икономическата ефективност на стопанството, то този хибрид трябва да притежава набор от качества, каквито притежават хибридите – плод на селекционната програма LGAN на Лимагрейн.

Производството на силаж е съпътствано от поредица ключови действия, които трябва да бъдат изпълнени, за да получим високи крайни резултати. На първо място, необходимо е да се осигурят оптимални условия за развитието на посева, след което да се обследва внимателно и да се подбере най-оптималният момент за жътва, и накрая разбира се, да се осигури правилно съхранение на готовия силаж, така че да протече нормално процесът по консервация.

Накрая, целта е ясна – стопанинът да разполага с добра храна за животните максимално дълго време.

Но в основаната на това производство стои един най-важен въпрос – изборът на подходящ хибрид!


25 ГОДИНИ LGAN

Лимагрейн, като компания с дългогодишен опит в селекцията и разпространението на семена още в края на 70-те години разбира, че царевица за зърно и царевица за силаж са две коренно различни понятия.

Не само това, но през всички тези години, става ясно, че самите силажни хибриди трябва да бъдат съобразени с начина на хранене на животните, който начин условно е разделен на 3 направления:

  • Царевично доминиращо (т.е. >50% от менюто е съставено от царевица)
  • Балансирано (50% царевица и 50% тревно хранене)
  • Тревно доминиращо хранене ( >50% свободна паша и по-малък дял на царевицата в дажбите на животните)

И разбира се, на тази база селекционерите на Лимагрейн развиват съответните хибриди.

Селекционната програма на компанията, занимаваща се само и единствено със създаването на хибриди силажна царевица, носи логото – LGAN (Limagrain Animal Nutrition).

През 2022 г., силажното направление на Лимагрейн празнува 25 годишен юбилей, откакто e пуснат на пазара първият хибрид с този лейбъл.


КАКВИ КАЧЕСТВА ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ЕДИН СИЛАЖЕН ХИБРИД?

При производството на силаж, основните качества, които трябва да притежава даден царевичен хибрид се различават в известна степен от тези, които трябва да притежава хибридът за производство на зърно. Затова е много важно да не се прави компромис по отношение на направлението – това обикновено води до по-ниско качество и смилаемост на фибрите на силажа, а от там и до по-нисък млеконадой.

царевица-за-силаж-смилаемост-на-фибрите
Опит, изведен в периода февруари – ноември 2022г., обл. Пловдив. Проследяваме ефекта върху храносмилателната система на млечни крави, хранени със силаж с ниска смилаемост на фибрите (ляво) и LG 31.479 (дясно) – специално селектиран пи програмата LGAN силажен хибрид на Лимагрейн.

Бърз старт на пролет и отличен STAY GREEN ефект: основни качества, които гарантират нормалното развитие на посевите и запазването на листната маса зелена, преди момента на жътва. Това е предпоставка нивата на сухо вещество в растенията да достигнат до своето оптимално ниво, без да губим от биологичния добив. Това от своя страна подпомага и нормалното протичане на процеса по ферментация при консервиране, за да се запази качеството на фуража и да се избегне развитието на вредни микроорганизми.

Висока смилаемост на фибрите (DINAG): DINAG e показател, въведен от INRA (Френски национале институт за агрономически изследвания) за определяне на усвояемостта на влакнините (фибрите). Определя съотношението между количеството усвоени фибри в търбуха и общото количество фибри, налични в дажбата. Високата стойност на този показател е ключова цел, която е достигната при всеки хибрид за силаж, създаден от Лимагрейн.

При правилно балансирани диети, на микробите намиращи се в търбуха на животното, им е нужна по-малко енергия за да трансформират хранителните вещества от дажбата си, което е допълнително повишаване на ефективността.

Всички тези качества на храната подпомагат и запазването на доброто здраве на животните, намалявайки драстично риска от развитие на ацидоза.

За ефективността на тези хибриди вече има и множество данни, събрани и анализирани от екипа на Лимагрейн България на местно ниво. През предходната година, например, в много райони на страната ни силното засушаване в основния етап на развитие на културата създаде много проблеми за стопаните и за качеството на произведените от тях фуражи. Хибридите на Лимагрейн, обаче, демонстрираха способността си да запазят високия си добивен потенциал и в такива засушливи условия. Стопаните се радваха и на отлични качества на силажа – след взети проби, изпратени за анализ в България и чужбина, установихме (в сравнение с конкурентни продукти), че нашите хибриди са с отлично съдържание на сухо вещество в диапазона 32-36%, независимо от стресовите условия! Имаме високо съдържание на скорбяла, като другия основен източник на енергия и силажа направен от тях е с най-високия коефициент на смилаемост на фибрите (DINAG).

Портфолиото LGAN на Лимагрейн България може да разгледате тук избирайки технология LGAN (Animal Nutrition).