Средно ранен слънчоглед за масло с толерантност на синя китка (Раси A-G)

Предимства

  • МНОГО ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • МНОГО ДОБРА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАНА (вкл. раса 774)1
  • ОТЛИЧНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 46-47%
  • ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛАГАНЕ

¹Толеранността на раси Синя китка А-G, прави LG 59.580 SX отличен избор за отглеждане, особено в районите на южна България, където се отчита силен натиск от паразита. През последните 5 години на отглеждане, хибридът доказа, че е надежден за успешно производство на полета с изразена зараза от Синя китка, в райони на Стара Загора, Чирпан, Раднево, Нова Загора, Димитровград, Хасково, Харманли, Сливен, Ямбол и пр.

Здравен профил

Мана:Много добър профил
Синя китка:A-G
Фома:Добра
Фомопсис:Добра
Ръжда:Добра
АлтернарияДобра
ВертицилиумМного добра
МакрофоминаДобра
Склеротиния по коренаСредна
Склеротиния по питаДобра

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5800-6000
Височина на растението:165-170 см
Райониране:южна България
Позиция на питата: полуприведена

Препоръки

Препоръчва се спазване на препоръчителната гъстота на отглеждане и избягване на едностранчиво азотно торене. При интензивни условия и силен инфекциозен натиск може да се наложи химичен контрол на болестите. Препоръчва се реколтиране при оптимална влага на зърното от 8-9 %.

За постигане на максимален добивен потенциал на хибрида, да се спазват стриктно препоръките на FMC Corporation за прилагане на хербицида Експрес™ 50 СГ в препоръчаната фенофаза на културата и разделно от регистрираните вегетационни противожитни хербициди.

*ЕКСПРЕС™ 50 СГ е търговска марка на FMC Corporation или нейни други филиали.

Свалете PDF