Клиърфийлд1 хибрид от последно поколение. Отличава се с пълен набор от стопански и агрономически качества.

Предимства

  • Пълна генетическа устойчивост срещу:
    • Жълта вироза (TuYV)
    • Фома
    • Разпукване на шушулките

¹The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2023 BASF. All Rights Reserved.

Потенциал за добив:Отличен
Потенциал за масло:48%
М1000:Висока

АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Първоначален старт преди зима:Отличен
Зимоустойчивост:Много добра
Толерантност на полягане:Много добра
Възобновяване на вегетацията:Средно ранно
Начало на цъфтеж:Средно ранно

ПРЕПОРЪКИ

Препоръчителна сеитбена норма:45-50 к.с./кв.м.
Оптимална гъстота на посева:35 растения/кв.м.
Райониране:За широко райониране
Свалете PDF