КЛИЪРФИЙЛД1 ХИБРИД ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ. ОТЛИЧЕН ПРОФИЛ СРЕЩУ ПАРАЗИТА СИНЯ КИТКА. МНОГО БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ ПРЕДИ ЗИМА.

ПРЕДИМСТВА

  • Пълна генетическа устойчивост срещу:
    • Жълта вироза (TuYV)
    • Фома (RLM3+RLM7)
    • Разпукване на шушулките
  • Доказана толерантност на Синя китка2

¹The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2023 BASF. All Rights Reserved.

2На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2021-2023г.

Потенциал за добив:Отличен
Потенциал за масло:48%
М1000:Висока

АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ

Първоначален старт преди зима:Отличен
Зимоустойчивост:Много добра
Толерантност на полягане:Много добра
Възобновяване на вегетацията:Ранно
Начало на цъфтеж:Средно ранно

Препоръки

Препоръчителна сейтбена норма:45 – 50 к.с./ кв.м.
Оптимална гъстота на посева:35 растения/ кв.м.
Райониране:За широко райониране
Подходящ и за по-ранни срокове на сеитбам тъй като няма склонност да прераства наесен.
Степен-на-нападение-на-Синя-киткa
Свалете PDF