По-ефективно усвояване на азота. Пълен набор от стопански и агромически качества. Отлична толерантност на Склеротиния и Вертицилиум.

Предимства

 • МНОГО ДОБЪР ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
 • ПЪЛНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ:
  • Жълта вироза (TuYV)
  • Фома
  • Разпукване на шушулките
 • ДОКАЗАНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА:
  • Синя китка1
  • Склеротиния
  • Вертицилиум
 • ДОБРА ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

1На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2020-2023г.

Потенциал за добив:Отличен
Потенциал за масло:48-49%
М1000:Висока

Агрономически профил

Първоначален старт преди зима:Отличен
Зимоустройчивост:Много добра
Толерантност на полягане:Отлична
Възобновяване на вегетацията:Средно късно
Начало на цъфтеж:Средно късно

Препоръки

Препоръчителна сеитвена норма:45-50 к.с./ кв.м.
Оптимална гъстота на посева:35 растения/ кв.м.
Райониране:За широко райониране
Подходящ и за по-ранни срокове на сеитба, тъй като няма склонност да прераства наесен.

Допълнителна информация:

N-flex генетиката не предполага препоръка за намаляване на торовата норма. N-flex дава предимство в случай на стресови условия на средата, в резултат на които азотът в почвата не е усвоен оптимално от растенията.

Степен-на-нападение-на-Синя-киткa
Свалете PDF